اکتیو آرایشی، روشن کننده، بتا وایت  

اکتیو آرایشی، روشن کننده، بتا وایت

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: بتاوایت ، پپتید بیومیمتیک برگرفته از TGF غلاف پوشی شده در لیپوزوم های فسفولیپیدی است. ویژگی ها: فعالیت آنزیم تیروزیناز را کاهش داده و به کاهش سنتز ملانین منجر می شود. بعد از 4 هفته پوست را روشن می کند. لکه های پوست را کاهش می دهد. ؛ مکانیسم: کاهش دهنده فاکتور MITF به منظور توقف ملانین سازی از هر دو مسیر
ملانین سازی در پوست یک فرایند آنزیمی است که در آن اسیدآمینه تایروسین توسط یک سلسله واکنش آنزیمی به رنگدانه های ملانین تبدیل می گردد.
فرایند ملانین سازی
به علت نقش کلیدی تیروزیناز در سنتز ملانین، اغلب سفیدکننده ها با مهار مستقیم آنزیم تیروزیناز نقش خود را ایفا می کنند. هایدروکوئینون، کورتیکواستروئیدها و ترکیبات حاوی جیوه از جمله مواد ناایمنی هستند که از دیرباز به این منظور استفاده می شده اند. در حالیکه یک ماده سفیدکننده ایده آل، ماده ای است که بدون ایجاد مسمومیت سلولی ملانین سازی را در پوست مهار کند. لوکاس مایر با بررسی دقیق فیزیولوژی پوست به راهکارهایی دست یافته است که به طور غیر مستقیم و از طریق مکانیسمهای دیگری تیروزیناز را مهار نموده و ملانین سازی را به شکل ایمنی متوقف نماید.
لوکاس مایر در گذشته پپتیدی به نام ملانوستاتین5 را معرفی نموده بود که بایومیمتیک هورمون تحریک کننده ملانوسیت (α-MSH) بوده و به علت برخورداری از خاصیت آنتاگونیستی، در نشستن بر روی رسپتورهایMCR با این هورمون رقابت نموده و به این ترتیب از فعال سازی تیروزیناز جلوگیری کرده و ملانین سازی را متوقف می کند.
لوکاس مایر به تازگی محصول پپتیدی دیگری به نام بتاوایت را معرفی نموده است که بایومیمتیک فاکتور رشد تبدیلی (TGF-) بوده و با برخورداری از خاصیت آگونیستی نسبت به آن، بر روی گیرنده های مخصوصش نشسته و با توقف «مسیر سلولی MITF» تیره شدن ژنتیکی و محیطی پوست را به شکلی موثر و ایمن کاهش داده و به این ترتیب پوست را روشن و سفید می نماید. ویژگی مهم بتاوایت کپسول لیپیدی خاصی است که با ایجاد سینرژی و افزایش قدرت نفوذ پپتید در پوست اثربخشی پپتید را دوچندان می نماید.
بتاوایت
مکانیسم عملکرد بتاوایت
چیزی که بتاوایت را از دیگر ترکیبات سفید کننده رایج متمایز می سازد مکانیسم عمل بتاوایت می باشد. بر خلاف سفیدکننده های رایج که با مهار آنزیم تیروزیناز توسط مواد شیمیایی بعضاً خطرناک ملانین سازی را متوقف می نمایند، بتاوایت با توقف «مسیر سلولی MITF» تیره شدن ژنتیکی و محیطی پوست را به شکلی موثر و ایمن کاهش داده و به این ترتیب موجب روشن و سفید شدن پوست می گردد.
 

• بتا وایت

مطلب قبلی: متی پور

مطلب بعدی: ملانوستاتین


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- کورتیکواستروئید = Corticosteroid کورتیکواستروئید، موثرترین درمان درماتیت، سرکوب کننده حالت های التهابی
2- استروئید = Steroids استروئید
3- هورمون = Hormone
hormone sensitive lipase, HSL = لیپاز حساس به هورمون

male hormones = هورمونهای مردانه

melanin stimulating hormone, α-MHS = هورمون تحریک ملانین
هورمون 

androgenic hormones = هورمون های مردانه 


تلفظ androgenic hormones ↓


تلفظ hormone ↓
4- ملانوسیت = Melanocyte ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز
سلولهای سازنده رنگدانه های ملانین در پوست
melanocytes, mature melanin-forming cell, especially in the skin = ملانوسیت، سلول های بالغ ملانین ساز 


تلفظ melanocytes(1) ↓


تلفظ melanocytes ↓
5- توقف = Discontinue توقف مصرف؛ توقف تولید 
if irritation develops, discontinue use = اگر باعث تحریک پوست شد، مصرف را متوقف نمایید
6- تیروزیناز = Tyrosinase
anti-tyrosinase = ضد تیروزیناز، مهارکننده آنزیم تیروزیناز
فعالیت تایروسیناز در ملانوسیت ها با ظاهرشدن نوارهای سیاه رنگ نشاندار شده با یک آنتی بادی تک دودمانی ویژه به نام آنتی تایروسیناز مشخص می شود تیروزیناز، تیروزیناز


تلفظ tyrosinase(1) ↓


تلفظ tyrosinase ↓
7- ایمن = Safe
8- تایروسین = Tyrosine تایروسین، تیروزین
9- مهار آنزیم = Enzyme Inhibition
10- تحریک کننده = Stimulant تحریک کننده
11- تیره شدن = Pigmentation
hyperpigmentation = هایپرپیگمنتاسیون، عارضه بی خطر پوستی که در آن بخش هایی از پوست تیره تر از بخش های دیگر است، تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست، تیرگی پوست، لک پوست
a common, usually harmless condition in which patches of skin become darker in color than the normal surrounding skin. تیره شدن 

skin pigmentation = رنگی شدن پوست، تیره شدن پوست


تلفظ pigmentation ↓
12- لوکاس مایر = Lucas Meyer کمپانی لوکاس مایر
13- آنتاگونیست = Antagonist آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
A substance which interferes with or inhibits the physiological action of another, A substance that acts against and blocks an action, opposite of agonist
14- آگونیست = Agonist آگونیست، شریک، ماده ای که مشابه ماده دیگر عمل نموده و عملکرد آن را تشدید و تحریک می کند.
A substance that acts like another substance and therefore stimulates an action, opposite of antagonist
antagonist = آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
A substance which interferes with or inhibits the physiological action of another, A substance that acts against and blocks an action, opposite of agonist
15- فاکتور رشد تبدیلی = Tgf

تلفظ TGF-β ↓
16- سیر = Garlic
garlic shampoo = شامپو سیر
سیر 


تلفظ garlic ↓
17- خطرناک = Hazardous خطرناک 


تلفظ hazardous ↓
18- شیمی = Chemistry شیمی 

organic chemistry = شیمی آلی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید