اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی


چکیده: ملیتین، پپتید بیومیمتیک برگرفته از MSH است. ویژگی ها: موجب افزایش تولید رنگدانه در پوست و مو می شود. دفاع طبیعی پوست در برابر پرتوهای فرابنفش را افزایش می دهد. اریتمای پوست را کاهش می دهد. تخریب DNA در اثر پرتوهای فرابنفش را ترمیمیم می کند. پاسخ های التهابی را کاهش می دهد. فرآیند سفید شدن مو را معکوس می کند. ؛ مکانیسم: آگونیست MSH، آفزایش دهنده سنتز ملانین
عوامل مختلفی در سفید شدن مو موثر هستند که از جمله آنها می توان عوامل نژادی، موروثی، برخی بیماریها ، سوء تغذیه و ... را برشمرد. مکانیسم دقیق و ملکولی سفیدشدن مو در اثر افزایش سن هنوز دقیقا مشخص نیست، اما می توان علت را در کاهش تدریجی توانایی ملانوسیتهای موجود در فولیکولهای مو برای ملانین سازی و همچنین کاهش تواناییشان در انتقال ملانین های ساخته شده به داخل کراتینوسیتهای پیاز مو جستجو کرد.
به طورکلی تنظیم ملانین سازی در سطح سلولی توسط هورمونی به نام α-MSH انجام می شود که بر روی رسپتورهای MC1R سطح ملانوسیتها نشسته و سلول را برای ملانین سازی تحریک می کند. با افزایش سن، بیانگری این رسپتورها کاهش یافته و نتیجتاً سرعت پاسخگویی ملانوسیت ها برای ملانین سازی کمتر می شود. به عبارت دیگر، ملانوسیتها کمتر توسط هورمون α-MSH تحریک می شوند.
ملیتین در واقع راه حلی برای همین مشکلات ارائه می کند. ملیتین پپتیدی است دارای 6 اسید آمینه که توالی این اسیدهای آمینه مشابه توالی اسیدهای آمینه آن بخشی از هورمون α-MSH است که تحریک ملانین سازی مربوط به آن است. بنابراین ساختار ملیتین در واقع مشابه ساختار بخش فعال این هورمون است. ملیتین از هورمون α-MSH تقلید می کند یعنی همان تعاملی را که هورمون α-MSH با رسپتورهای MC1R دارد انجام می دهد. به همین علت به آن پپتید بایومیمتیک (مقلد) می گویند. از آنجا که نقش این پپتید کمکی است آن را آگونیستی می خوانند. بنابراین: ملیتین پپتید بایومیمتیک آگونیستی هورمون تحریک کننده ملانوتروپین (α-MSH) می باشد.
ملیتین با تقلید از عملکرد هورمون α-MSH باعث افزایش فعالیت آنزیم تایروسیناز، تحریک ملانین سازی، افزایش سرعت انتقال ملانینهای ساخته شده در ملانوسیت به داخل کراتینوسیتها، افزایش ملانین سازی در فولیکول مو ها و نتیجتاً تیره شدن طبیعی موی سر می شود.


مطلب قبلی: ملیتین

مطلب بعدی: ابیسین

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- پپتید = Peptide
antimicrobial peptides = پپتیدهایی که خاصیت ضد میکروبی دارند

biopeptide = بایوپپتید، بیوپپتید، بایوپپتاید

neuropeptide = نوروپپتیدها

oligopeptides = اولیگوپپتیدها

palmitoyl oligopeptide = پالمیتوئیل اولیگو پپتید

preservative free peptide = پپتیدهای عاری از نگهدارنده

signal peptide = پپتیدهای سیگنالی

tridecapeptide = تری دکاپپتید

antimicrobial peptides = پپتیدهای آنتی میکروبیال

cationic peptide = پپتید کاتیونی


تلفظ antimicrobial peptides ↓


تلفظ peptides ↓
2- هورمون = Hormone
male hormones = هورمونهای مردانه

melanin stimulating hormone, α-MHS = هورمون تحریک ملانین


تلفظ hormone ↓
3- فولیکول مو = Hair Follicle

تلفظ hair follicle ↓


تلفظ hair follicles ↓


تلفظ hair follicles2 ↓
4- تایروسیناز = Tyrosinase
anti-tyrosinase = ضد تایروسیناز، مهارکننده آنزیم تایروسیناز
فعالیت تایروسیناز در ملانوسیت ها با ظاهرشدن نوارهای سیاه رنگ نشاندار شده با یک آنتی بادی تک دودمانی ویژه به نام آنتی تایروسیناز مشخص می شود

تلفظ tyrosinase(1) ↓


تلفظ tyrosinase ↓
5- توالی = Sequence
active sequence = توالی فعال
6- تیره شدن = Pigmentation
hyperpigmentation = هایپرپیگمنتاسیون، عارضه بی خطر پوستی که در آن بخش هایی از پوست تیره تر از بخش های دیگر است، تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست، تیرگی پوست، لک پوست
a common, usually harmless condition in which patches of skin become darker in color than the normal surrounding skin.
skin pigmentation = رنگی شدن پوست، تیره شدن پوست


تلفظ pigmentation ↓
7- سفید شدن مو = Graying Process

تلفظ graying process ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !