اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو  

اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: ملیتین، پپتید بیومیمتیک برگرفته از MSH است. ویژگی ها: موجب افزایش تولید رنگدانه در پوست و مو می شود. دفاع طبیعی پوست در برابر پرتوهای فرابنفش را افزایش می دهد. اریتمای پوست را کاهش می دهد. تخریب DNA در اثر پرتوهای فرابنفش را ترمیمیم می کند. پاسخ های التهابی را کاهش می دهد. فرآیند سفید شدن مو را معکوس می کند. ؛ مکانیسم: آگونیست MSH، آفزایش دهنده سنتز ملانین
عوامل مختلفی در سفید شدن مو موثر هستند که از جمله آنها می توان عوامل نژادی، موروثی، برخی بیماریها ، سوء تغذیه و ... را برشمرد. مکانیسم دقیق و ملکولی سفیدشدن مو در اثر افزایش سن هنوز دقیقا مشخص نیست، اما می توان علت را در کاهش تدریجی توانایی ملانوسیتهای موجود در فولیکولهای مو برای ملانین سازی و همچنین کاهش تواناییشان در انتقال ملانین های ساخته شده به داخل کراتینوسیتهای پیاز مو جستجو کرد.
به طورکلی تنظیم ملانین سازی در سطح سلولی توسط هورمونی به نام α-MSH انجام می شود که بر روی رسپتورهای MC1R سطح ملانوسیتها نشسته و سلول را برای ملانین سازی تحریک می کند. با افزایش سن، بیانگری این رسپتورها کاهش یافته و نتیجتاً سرعت پاسخگویی ملانوسیت ها برای ملانین سازی کمتر می شود. به عبارت دیگر، ملانوسیتها کمتر توسط هورمون α-MSH تحریک می شوند.
ملیتین در واقع راه حلی برای همین مشکلات ارائه می کند. ملیتین پپتیدی است دارای 6 اسید آمینه که توالی این اسیدهای آمینه مشابه توالی اسیدهای آمینه آن بخشی از هورمون α-MSH است که تحریک ملانین سازی مربوط به آن است. بنابراین ساختار ملیتین در واقع مشابه ساختار بخش فعال این هورمون است. ملیتین از هورمون α-MSH تقلید می کند یعنی همان تعاملی را که هورمون α-MSH با رسپتورهای MC1R دارد انجام می دهد. به همین علت به آن پپتید بایومیمتیک (مقلد) می گویند. از آنجا که نقش این پپتید کمکی است آن را آگونیستی می خوانند. بنابراین: ملیتین پپتید بایومیمتیک آگونیستی هورمون تحریک کننده ملانوتروپین (α-MSH) می باشد.
ملیتین با تقلید از عملکرد هورمون α-MSH باعث افزایش فعالیت آنزیم تیروزیناز، تحریک ملانین سازی، افزایش سرعت انتقال ملانینهای ساخته شده در ملانوسیت به داخل کراتینوسیتها، افزایش ملانین سازی در فولیکول مو ها و نتیجتاً تیره شدن طبیعی موی سر می شود.
 

• ملیتین مو

مطلب قبلی: ملیتین

مطلب بعدی: ابیسین


scent marketing

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- نوت = Note

تلفظ top notes, middle noses and base notes ↓
2- هورمون = Hormone
hormone sensitive lipase, HSL = لیپاز حساس به هورمون

male hormones = هورمونهای مردانه

melanin stimulating hormone, α-MHS = هورمون تحریک ملانین
هورمون 

androgenic hormones = هورمون های مردانه 


تلفظ androgenic hormones ↓


تلفظ hormone ↓
3- فولیکول مو = Hair Follicle
opening of a hair follicle = دهانه فولیکول های مو

pores, openings of hair follicles = منافذ پوستی، دهانه های فولیکول
فولیکول مو 


تلفظ hair follicle ↓


تلفظ hair follicles ↓


تلفظ hair follicles2 ↓
4- مشک = Musk
5- اسید آمینه = Amino Acid آمینو اسید، اسید آمینه
اسیدهای آمینه 


تلفظ amino acids ↓
6- ملانوسیت = Melanocyte ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز
سلولهای سازنده رنگدانه های ملانین در پوست
melanocytes, mature melanin-forming cell, especially in the skin = ملانوسیت، سلول های بالغ ملانین ساز 


تلفظ melanocytes(1) ↓


تلفظ melanocytes ↓
7- کراتینوسیت = Keratinocytes
human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی


تلفظ keratinocytes ↓
8- تیروزیناز = Tyrosinase
anti-tyrosinase = ضد تیروزیناز، مهارکننده آنزیم تیروزیناز
فعالیت تایروسیناز در ملانوسیت ها با ظاهرشدن نوارهای سیاه رنگ نشاندار شده با یک آنتی بادی تک دودمانی ویژه به نام آنتی تایروسیناز مشخص می شود تیروزیناز، تیروزیناز


تلفظ tyrosinase(1) ↓


تلفظ tyrosinase ↓
9- توالی = Sequence
active sequence = توالی فعال
10- تحریک کننده = Stimulant تحریک کننده
11- نژاد = Ethnicity نژاد
12- تیره شدن = Pigmentation
hyperpigmentation = هایپرپیگمنتاسیون، عارضه بی خطر پوستی که در آن بخش هایی از پوست تیره تر از بخش های دیگر است، تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست، تیرگی پوست، لک پوست
a common, usually harmless condition in which patches of skin become darker in color than the normal surrounding skin. تیره شدن 

skin pigmentation = رنگی شدن پوست، تیره شدن پوست


تلفظ pigmentation ↓
13- ملانوتروپین = Melanotropin ملانوتروپین

melanotropin-1 receptor = رسپتور هورمون تحریک کننده ملانین
14- آگونیست = Agonist آگونیست، شریک، ماده ای که مشابه ماده دیگر عمل نموده و عملکرد آن را تشدید و تحریک می کند.
A substance that acts like another substance and therefore stimulates an action, opposite of antagonist
antagonist = آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
A substance which interferes with or inhibits the physiological action of another, A substance that acts against and blocks an action, opposite of agonist
15- سفید شدن مو = Graying Process فرآیند سفید شدن موها 


تلفظ graying process ↓
16- ملیتین = Melitane ملیتین
17- اسیدهای آمینه = Amino Acids اسیدهای آمینه 


تلفظ amino acids ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید