مفهوم هم راستایی در متون بهداشتی آرایشی 

تلگرام آرایشی بهداشتی تبلیغ کتاب شوینده ها

مفهوم هم راستایی در متون بهداشتی آرایشی

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی


فیلاگرین نقشی حیاتی در انعقاد و هم ترازی رشته های کراتین در کراتینوسیت ها دارد.


مطلب قبلی: تهاجمی

مطلب بعدی: لیپوهورمسیس

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریداگر مطالعه این مطلب برایتان مفید بود، روی دکمه زیر کلیک کنید !