کاندیدا آلبیکانز 

کاندیدا آلبیکانز

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهرانچکیده: ادرارسوز شدن ناحیه بین دو پای بچه در اثر فعالیت قارچی به نام کاندیدا آلبیکانز که دوستدار pH بالا است ایجاد می شود. همین قارچ می تواند در ناحیه واژن نیز ایجاد عفونت نماید.
کاندیدا آلبیکانز
کاندیدا آلبیکانز مخمر ایجاد کننده عفونت های دهان و آلت تناسلی (ناشی از اخلال در سیستم ایمنی بدن ) می باشد.
برای اندازه گیری اثربخشی درایلاین، اندازه گیری سمیت سلولی در برابر کاندیدا آلبیکانز با به کار گیری غلظت های مختلف درایلاین انجام شد.
کاندیدا آلبیکانز
Candida albicans
عفونت ناشی از قارچ کاندیدا آلبیکانس (Candida albicans) شایع ترین عفونت ثانویه ای است که در ادرار سوختگی ایجاد می شود. در یک پژوهش حدود ۴۱ درصد از عفونت های ثانویه در اثر این میکروارگانیسم گزارش گردیده است.
بی تردید عدم شستشو و آبکشی مرتب ناحیه پوشک و تمیز نبودن کهنه یا پوشک استفاده شده، مهم ترین عوامل در بروز و پیشرفت این عارضه می باشند. بسته بودن محل شرایط ویژه ای را برای ادرار سوختگی فراهم می سازد، به همین علت در فرهنگ هایی که بچه را کهنه یا پوشک نمی بندند و به ویژه بچه اجازه می یابد که برهنه بخوابد، این عارضه بروز نمی نماید.
در میان 29 عصاره گیاهی که اثرات ضد میکروبی شان بررسی شد، ویلوهرب در میان بهترین ضدمیکروب ها قرار گرفت ضمن اینکه عصاره ویلوهرب بر خلاف عصاره های دیگر، از رشد قارچ های کاندیدا آلبیکان و ساکرومایسیس سرویسیه نیز جلوگیری کرد. اثر قوی ضدباکتری عصاره ویلوهرب احتمالاً به خاطر وجود مقادیر بالای فلاونوئیدهای گیاه-شیمیایی موجود در آن می باشد.
اثر آنتی میکروبیالی مارین بیوپلیمر در برابر چند میکروارگانیسم شناختهشده علم آرایشی (قارچ کاندیدا آلبیکانز، باکتری پروپیونی اکنه، قارچ مالسیژا فورفور) در این مطالعه بررسی شده است.

• Candida Albicans 
• کاندیدا آلبیکانز

مطلب قبلی: ساکرومایسیس سرویسیه

مطلب بعدی: جلبک های سبز آبی

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- میکروارگانیسم = Microorganism میکروارگانیسم
2- قارچ = Fungus

تلفظ fungus infections ↓


تلفظ fungus ↓
3- عفونت = Infection
Eye infection = عفونت چشمی
عفونت


تلفظ fungus infections ↓
4- ایمن = Safe
5- سیستم ایمنی = Immune System
imbalance of immune system = عدم تعادل سیستم ایمنی
سیستم ایمنی

immune system activation = فعالیت سیستم ایمنی بدن


تلفظ immune system disorders ↓
6- مخمر = Yeast
Baker's yeast = مخمر نان 

lipid-dependent yeasts = مخمرهای وابسته به لیپید

Malassezia yeast = مخمر مالاسزیا

moulds and yeasts = کپک و مخمر

saccharomyces cerevisiae, saccharomycescerevisiae, baker’s yeast = مخمر نان، ساکرومایسیس سرویسیه، ساکارومایسس سرویزیه
مخمر

yeast cells = سلول های مخمر


تلفظ yeast ↓
7- ادرار = Urine ادرار
8- قارچ ها = Fungi
9- سمیت = Toxicity
acute oral toxicity = مسمومیت دهانی حاد 

aquatic toxicity = سمیت آبی 

cytotoxicity = سمیت سلولی 

ecotoxicity = سمیت محیطی 

phototoxicity = سمیت نوری 
سمیت

toxicity tests = آزمون سمیت


تلفظ toxicity ↓
10- سرو = Cypress
Cypress, Vupressus sempervirens = سرو
11- ضد میکروب = Anti Microbial ضدمیکروبی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید