سعید گلستانه
آقای سعید گلستانه مهندس صنایع مدیر کارخانهسعید گلستانه
آقای سعید گلستانه مهندس صنایع مدیر کارخانه


resume-golestanehمطلب قبلی:

مطلب بعدی: صفحه اصلی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید