آشنایی با مفهوم استاندارد 

آشنایی با مفهوم استاندارد

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
متاسفانه در حال حاضر از انجام فعالیت های مشاوره ای معذورم.


چکیده: استاندارد یعنی تولید کننده تضمین کند محصولاتش با ویژگی های مشخص و مکتوب شده تولید می شود و تضمین کند که بدتر نخواهد شد.

انواع استاندارد:

ISO 9000 : استانداردهای تعیین و کیفیت
ISO 14000 : استانداردهای محیط زیستی
OHSAS 18001 : استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی
*بازنگری (Revice): در استانداردهای فوق یک نکته مهم است و باید سال به سال تکرار شود.

مزایای استقرار سیستم تضمین کیفیت (ISO 9000)

- رضایت مشتری (خریدار محصول حق دارد از خط تولید شرکت مورد نظر بازدید کند).
- کاهش اقلام ردی و محصولات نامطمئن و نامنطبق
- صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی
مراحل مختلف استقرار ISO 9000:
1- آشنایی و جمع آوری اطلاعات
2- تشکیل دوره های آموزشی برای سرپرستان ارشد
3- ایجاد هماهنگی و کمک گرفتن از مؤسسه استاندارد
4- دوره های آموزشی برای کارکنان ذی ربط (مثل واحد بهره برداری)
5- انتخاب و آموزش میزان داخلی
6- اعلام خط مشی کیفیت، کمیته راهبری و نماینده مدیریت
7- تهیه و تصویب نظام تأیید کیفیت
8- تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
9- بررسی نهایی و تصویب نظام نامه، روشها و دستورالعمل ها
10- اجرای سیستم
11- انجام ممیزی
12- انتخاب مؤسسه گواهی دهنده و انجام ممیزی خارجی

الزامات اساسی در استانداردهای ISO 9000:

1- کاری که می خواهید انجام دهید تعریف و مکتوب کنید.
2- انجام کاری که تعریف و مکتوب کرده اید.
3- ثبت کاری که انجام داده اید.
4- بررسی نتایج
5- اصلاح اختلافات

لیست مقایسه ای عناصر سیستم ISO 9000 :

هر یک از استانداردهای ISO (9001، 9002، 9003) در کتابچه راهنمای ISO باید بندی برای موارد زیر داشته باشد:
1) مسئولیت و مدیریت
2) سیستم کیفیت
3) بازنگری قرارداد
4) کنترل طراحی
5) کنترل داده ها و مستندات
6) خرید
7) کنترل محصولات تأمین شده توسط مشتری
8) شناسایی محصول و قابلیت ردیابی
9) کنترل فرایند
10) بازرسی و آزمایش
11) کنترل تجهیزات بازرسی، اندازه گیری و آزمایش
12) وضعیت آزمایش و بررسی
13) کنترل محصولات نامنطبق
14) اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
15) جابجایی انبارداری
16) کنترل سوابق کیفیت
17) ممیزی داخلی
18) آموزش
19) ارائه خدمات
20) فنون آماری


مطلب قبلی: هوای صنعتی

مطلب بعدی: آب

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- اقدام = Measure
colorimetric measurement = اندازه گیری های رنگ سنجی
اقدام
either with sunscreen or other appropriate measures, like covering exposed skin
2- شناسایی = Identification
3- ایمن = Safe
4- بازرسی = Inspection
5- هماهنگ = Harmonious هماهنگ

coexist harmoniously = به صورت مسالمت آمیز و در تعادل با یکدیگر همزیستی دارند.
6- ممیزی = Audit

تلفظ internal audits should be conducted ↓
7- تضمین کیفیت = Quality Assurance

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید