اکتیو آرایشی بهداشتی الیکسیر  

اکتیو آرایشی بهداشتی الیکسیر

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مدرس و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتیاهمیت پرتوهای فرابنفش و نقشی که در پیری زودهنگام پوست دارند بر کسی پوشیده نیست. اما آن بخش از پرتوهای آفتاب که تاکنون به میزان اهمیتش جدی گرفته نشده، پرتوهای فروسرخ یا مادون قرمز است که 54 درصد پرتوهایی که از خورشید به زمین می رسند را تشکیل می دهد. مطالعات اخیر نشان داده اند که پرتوهای فروسرخ هم به صورت مستقیم، هم به صورت غیر مستقیم و از طریق تبدیل شدن به حرارت، دوش به دوش پرتوهای فرابنفش به پوست آسیب زده و در پیری زودهنگام پوست نقش دارند.
به همین منظور و با هدف بازنگری روش های مبارزه با پیری پوست، لوکاس مایر اکتیوی به نام Elix-IR را ابداع کرده که روشی جدید و جامع برای مبارزه با پیری پوست در اثر پرتوها به شمار می آید.
elixir
یکی از مهمترین نوآوری های Elix-IR نقشی است که در ممانعت از تشکیل MMPها دارد. ماتریس متالوپروتئینازها یا MMP ها همانند قیچی هایی هستند که فیبرهای اضافی تولید شده در پوست را برش می دهند.
البته لوکاس مایر در گذشته ترکیباتی مثل MDI Complex و ECM Protect را معرفی کرده بود که با مهار فعالیت MMP ها همانند غلافی که تیغه های قیچی را می پوشاند از فعالیتشان جلوگیری می کنند. اما این بار Elix-IR با نقشی که در مهار آنزیم Cathepsin G دارد از تشکیل MMP ها از ابتدا ممانعت به عمل می آورد.
الیکسیر که عصاره گیاه Knotgrass یا هفت بند است با برخورداری از مقادیر بالای فلاونوئیدهایش قادر است از پوست هم در برابر پرتوهای UV و هم در برابر پرتوهای IR محافظت کند.

• Elixir
• الیکسیر

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- فرابنفش = Ultraviolet
ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓
2- پیری پوست = Skin Explants
human skin explants = اکسپلانت های پوست انسان
اکسپلانت های پوستی
3- ممانعت = Inhibit
inhibit 5-alpha reductase = آنزیم پنج آلفا ردوکتاز را مهار می کند

inhibition of 5α-reductase = مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز 

inhibitor of lipid accumulation = مهارکننده انباشت لیپید

MIC, Minimum Inhibitory Concentration = غلظت بازداری حداقل 

elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 

competitive inhibitor = مهارکننده رقابتی 

inhibitory potential = توان ممانعت
ممانعت
4- مهار آنزیم = Enzyme Inhibition
5- لوکاس مایر = Lucas Meyer کمپانی لوکاس مایر
6- پیری زودهنگام = Pre-Mature Aging پیری زودهنگام
7- تیغه های قیچی = Scissors Blades
8- الیکسیر = Elixir الیکسیر، مترادف اسانس
9- هفت بند = Knotgrass گیاه هفت بند
10- سیر = Garlic
garlic shampoo = شامپو سیر
سیر 


تلفظ garlic ↓
11- فرابنفش = Ultraviolet
ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓
12- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید