اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو  

اکتیو آرایشی، مراقبت از مو، ملیتین مو

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مدرس و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: ملیتین، پپتید بیومیمتیک برگرفته از MSH است. ویژگی ها: موجب افزایش تولید رنگدانه در پوست و مو می شود. دفاع طبیعی پوست در برابر پرتوهای فرابنفش را افزایش می دهد. اریتمای پوست را کاهش می دهد. تخریب DNA در اثر پرتوهای فرابنفش را ترمیمیم می کند. پاسخ های التهابی را کاهش می دهد. فرآیند سفید شدن مو را معکوس می کند. ؛ مکانیسم: آگونیست MSH، آفزایش دهنده سنتز ملانین
عوامل مختلفی در سفید شدن مو موثر هستند که از جمله آنها می توان عوامل نژادی، موروثی، برخی بیماریها ، سوء تغذیه و ... را برشمرد. مکانیسم دقیق و ملکولی سفیدشدن مو در اثر افزایش سن هنوز دقیقا مشخص نیست، اما می توان علت را در کاهش تدریجی توانایی ملانوسیتهای موجود در فولیکولهای مو برای ملانین سازی و همچنین کاهش تواناییشان در انتقال ملانین های ساخته شده به داخل کراتینوسیتهای پیاز مو جستجو کرد.
به طورکلی تنظیم ملانین سازی در سطح سلولی توسط هورمونی به نام α-MSH انجام می شود که بر روی رسپتورهای MC1R سطح ملانوسیتها نشسته و سلول را برای ملانین سازی تحریک می کند. با افزایش سن، بیانگری این رسپتورها کاهش یافته و نتیجتاً سرعت پاسخگویی ملانوسیت ها برای ملانین سازی کمتر می شود. به عبارت دیگر، ملانوسیتها کمتر توسط هورمون α-MSH تحریک می شوند.
ملیتین در واقع راه حلی برای همین مشکلات ارائه می کند. ملیتین پپتیدی است دارای 6 اسید آمینه که توالی این اسیدهای آمینه مشابه توالی اسیدهای آمینه آن بخشی از هورمون α-MSH است که تحریک ملانین سازی مربوط به آن است. بنابراین ساختار ملیتین در واقع مشابه ساختار بخش فعال این هورمون است. ملیتین از هورمون α-MSH تقلید می کند یعنی همان تعاملی را که هورمون α-MSH با رسپتورهای MC1R دارد انجام می دهد. به همین علت به آن پپتید بایومیمتیک (مقلد) می گویند. از آنجا که نقش این پپتید کمکی است آن را آگونیستی می خوانند. بنابراین: ملیتین پپتید بایومیمتیک آگونیستی هورمون تحریک کننده ملانوتروپین (α-MSH) می باشد.
ملیتین با تقلید از عملکرد هورمون α-MSH باعث افزایش فعالیت آنزیم تیروزیناز، تحریک ملانین سازی، افزایش سرعت انتقال ملانینهای ساخته شده در ملانوسیت به داخل کراتینوسیتها، افزایش ملانین سازی در فولیکول مو ها و نتیجتاً تیره شدن طبیعی موی سر می شود.


• ملیتین مو

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- نوت = Note

تلفظ top notes, middle noses and base notes ↓
2- هورمون = Hormone
hormone sensitive lipase, HSL = لیپاز حساس به هورمون

melanin stimulating hormone, α-MHS = هورمون تحریک ملانین

androgenic hormones = هورمون های مردانه 

male hormones = هورمونهای مردانه
هورمون 


تلفظ androgenic hormones ↓


تلفظ hormone ↓
3- فولیکول مو = Hair Follicle
pores, openings of hair follicles = منافذ پوستی، دهانه های فولیکول

opening of a hair follicle = دهانه فولیکول های مو
فولیکول مو 


تلفظ hair follicle ↓


تلفظ hair follicles ↓


تلفظ hair follicles2 ↓
4- مشک = Musk
5- اسید آمینه = Amino Acid آمینو اسید، اسید آمینه
وسیله آرایشی برای فرم دادن به مژه ها اسیدهای آمینه 
یک نوع ماده کیلیت کننده یا شلات کننده در شیمی

تلفظ amino acids ↓
6- ملانوسیت = Melanocyte ملانوسیت، سلول سازنده ملانین، سلول ملانین ساز

melanocytes, mature melanin-forming cell, especially in the skin = ملانوسیت، سلول های بالغ ملانین ساز 

human melanocyte culture = كشت مِلانوسیت انسان


تلفظ melanocytes(1) ↓


تلفظ melanocytes ↓
7- کراتینوسیت = Keratinocytes
corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
ماده ای که با پوشاندن بوی بد یا از بین بردن باکتری های ایجاد کننده بوی بد، بدن را خوشبو می کند

تلفظ keratinocytes ↓
8- تیروزیناز = Tyrosinase
anti-tyrosinase = ضد تیروزیناز، مهارکننده آنزیم تیروزیناز
تیروزیناز، تیروزیناز


تلفظ tyrosinase(1) ↓


تلفظ tyrosinase ↓
9- توالی = Sequence
active sequence = توالی فعال
10- تحریک کننده = Stimulant تحریک کننده
کلاژن و الاستین نقش اساسی در سفتی و قوام پوست دارند.
11- نژاد = Ethnicity نژاد
12- تیره شدن = Pigmentation
hyperpigmentation = هایپرپیگمنتاسیون، عارضه بی خطر پوستی که در آن بخش هایی از پوست تیره تر از بخش های دیگر است، تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست، تیرگی پوست، لک پوست

skin pigmentation = رنگی شدن پوست، تیره شدن پوست
تیره شدن 


تلفظ pigmentation ↓
13- ملانوتروپین = Melanotropin
melanotropin-1 receptor = رسپتور هورمون تحریک کننده ملانین
ملانوتروپین
14- آگونیست = Agonist
antagonist = آنتاگونیست، رقیب ، ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند.
آگونیست، شریک، ماده ای که مشابه ماده دیگر عمل نموده و عملکرد آن را تشدید و تحریک می کند.
15- سفید شدن مو = Graying Process فرآیند سفید شدن موها 


تلفظ graying process ↓
16- ملیتین = Melitane ملیتین
17- اسیدهای آمینه = Amino Acids اسیدهای آمینه 
یک نوع ماده کیلیت کننده یا شلات کننده در شیمی

تلفظ amino acids ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید