مفهوم هم راستایی در متون بهداشتی آرایشی  

مفهوم هم راستایی در متون بهداشتی آرایشی

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مهندس شیمی - مترجم و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتیفیلاگرین نقشی حیاتی در انعقاد و هم ترازی رشته های کراتین در کراتینوسیت ها دارد.


• هم راستایی

مطلب قبلی: تهاجمی

مطلب بعدی: لیپوهورمسیس


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید