مفهوم هم راستایی در متون بهداشتی آرایشی  

مفهوم هم راستایی در متون بهداشتی آرایشی

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690فیلاگرین نقشی حیاتی در انعقاد و هم ترازی رشته های کراتین در کراتینوسیت ها دارد.


• هم راستایی

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید