فیلاگرین نقشی حیاتی در انعقاد و هم ترازی رشته های کراتین در کراتینوسیت ها دارد.مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید