فایل آموزشی صوتی شوره سر و راه های مقابله با آن  

فایل آموزشی صوتی شوره سر و راه های مقابله با آن

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: دوره آموزشی صورتی حاوی 20 دقیقه فایل صوتی آموزشی +  جزوه راهنما

آموزش صوتی آشنایی با شوره سر و محصولات ضدشوره

10,000 تومان
توضیحات محصول
add to basket
دوره آموزشی صورتی حاوی 20 دقیقه فایل صوتی آموزشی +  جزوه راهنما
سرفصل های دوره آموزشی صوتی آشنایی با شوره سر و راه های مقابله با آن:
شوره چیست؟
انواع شوره را بشناسیم:
شوره خشک
شوره چرب
علت های شوره سر
هورمونی و ژنتیکی
قارچ ها
راه های از بین بردن شوره سر:
قارچ کش ها
قارچ کش های شیمیایی
قارچ کش های گیاهی
لایه بردارها
تنظیم کننده های سرعت تکثیر و تقسیم سلولی در اپیدرم
تنظیم چربی پوست سر
آشنایی با تعدادی از محصولات ضدشوره

آموزش صوتی آشنایی با شوره سر و محصولات ضدشوره

10,000 تومان
توضیحات محصول
add to basket


• صوتی: شوره سر

40cheragh4

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- تکثیر و تقسیم سلولی = Cell Turnover تکثیر و تقسیم سلولی
2- شوره = Dandruff
selenium shampoos, Shampoos containing selenium sulfide such as Head & Shoulders. Selenium sulfide is a key ingredient in dandruff shampoos; it treats seborrheic dermatitis, dandruff and tinea versicolor. = شامپوهای حاوی سلنیوم سولفید مثل برخی شامپوهای هد اندر شولد؛ سولفید سلنیوم یکی از ترکیبات کلیدی در شامپوهای ضدشوره است و سبوره درماتیت را نیز درمان می کند

Dandruff scale = لایه هایشوره های لایه ای یا پولک مانند

antidandruff haircare products = محصولات مراقبت از مو با خاصیت ضدشوره

onset of dandruff = پیدایش شوره، شروع شوره
Finasteride is being sold under the brand names Proscar and Propecia
anti dandruff shampoo = شامپو ضد شوره
a common Gram-negative, rod-shaped bacterium
antidandruff shampoo = شامپو ضدشوره

anti dandruff = ضد شوره

Antidandruff = ضدشوره
شوره


تلفظ antidandruff haircare products ↓


تلفظ dandruff ↓


تلفظ onset of dandruff ↓
3- هورمون = Hormone
hormone sensitive lipase, HSL = لیپاز حساس به هورمون

melanin stimulating hormone, α-MHS = هورمون تحریک ملانین

androgenic hormones = هورمون های مردانه 

male hormones = هورمونهای مردانه
هورمون 


تلفظ androgenic hormones ↓


تلفظ hormone ↓
4- قارچ = Fungus
pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

fungus infections = عفونت قارچی 


تلفظ fungus infections ↓


تلفظ fungus ↓
5- قارچ ها = Fungi
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
6- تقسیم سلولی = Meiosis تقسیم سلولی
7- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید