مفاهیم در بیوتکنولوژی: کلون کردن  

مفاهیم در بیوتکنولوژی: کلون کردن

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: کلون کردن به معنای کپی کردن یک ژن است. این عمل سنگ بنای مهندسی ژنتیک است.
کلون کردن
کلون کردن به معنای کپی کردن یک ژن است. این عمل سنگ بنای مهندسی ژنتیک است. وقتی آنزیم هایی که قادرند DNA را در مکان های خاصی برش بزنند کشف شد، یک قدم اساسی در پیشرفت بیوتکنولوژی برداشته شد.
cloning
کلون کردن
در کنار این آنزیم ها، آنزیم هایی وجود دارند که به آن ها جفت کننده می گویند که می توانند قطعات بریده شده DNA را به هم متصل کنند. با استفاده از این آنزیم ها پائول برک و همکاران در سال ۱۹۷۲ اولین DNA نوترکیب را ساختند که ترکیبی بود از DNA ویروس و باکتری. در سال ۱۹۷۳ برای اولین بار DNA از ژن یک پستاندار به داخل محیط کشت حاوی باکتری ایکولای قرار داده شد.

cloning
کلون کردن ژن ها از تکنیک های بیوتکنولوژی است.


• کلون کردن

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- محیط کشت = Culture Medium محیط کشت
2- نوت = Note

تلفظ top notes, middle noses and base notes ↓
3- جفت کننده = Coupler کاپلر، کوپلر، عامل جفت شونده، یکی از ترکیبات سازنده رنگ مو، ماده ای که با دی ایمین ناشی از اکسیداسیون مونومر رنگ مو جفت شده و پلیمریزاسیون را پیش می برد 

dye couplers = جفت کننده رنگ


تلفظ dye couplers ↓
4- کلون = Colognes کلن 


تلفظ colognes ↓
5- مهندس = Engineer مهندس 


تلفظ engineer ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید