آب خنک کننده چیست؟  

آب خنک کننده چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: در مبدل های حرارتی معمولا آب به عنوان سیال خنک کننده استفاده می شود. آین آب بعد از اینکه گرما را جذب کرد به برج های خنک کننده هدایت می شود تا در آنجا گرمای گرفته شده را پس بدهد.
در قسمتهای مختلف مجتمع نیاز به جذب حرارت توسط آب است (مثل مبدل های حرارتی) این حرارت جذب شده در بخش Cooling tower آزاد می شود. انواع سیستمهای خنک کننده:
1- غیرگردشی-یک طرفه (Once-through)
2- گردشی (Recirculating)
سیستمهای غیرگردشی برای جایی به کار می رود که واحد صنعتی در کنار منبع آب خام بزرگی مانند رودخانه باشد. در جاهایی که این منبع دائمی در دسترس نیست از سیستم گردشی استفاده می شود. در این سیستم هیچ ارتباطی بین آب و هوای اطراف نیست. آب این سیستم توسط فن خنک می شود. این نقطه برج خنک کننده یا همان Cooling tower نام دارد. این برجها دو گروه هستند.
برج های با جریان طبیعی (Natural – Draft): بدون fan
برج های با جریان اجباری (Forced – Draft): با fan
جریان اجباری دو نوع است. دمنده و مکنده، راندمان دمنده بالاتر است و fan در قسمت بالا نصب می شود. لذا به علت عدم دسترسی به تجهیزات برج است اما دمنده تعمیرات آن اسان ولی راندمان آن پایین است. در این مجتمع از نوع مکنده استفاده شده است. البته سیستم آن به نحوی باز است. نمایی از این سیستم در شکل روبرو نشان داده شده است.

قسمتهای مختلف برج خنک کننده:

1- بدنه که از جنس بتون است.
2- توزیع کننده آب که از جنس PVC است و آب را به صورت قطراتی مانند دوش در می آورد.
3- Filling – Packing : اولاً از سرعت قطرات آب می کاهد و ثانیاً سطح تماس را زیاد می کند.
4- حوضچه (Basin) وظیفه جمع آوری آب خنک کننده را به عهده دارد.
5- حذف کننده (Drift): صفحات کرکرده مانند از خروج آب جلوگیری می کند.
6- فن (fan) سرعت جریان هوا را از میان برج افزایش می دهد.
* آب اتلافی را توسط آب جبرانی (Make – up) جبران می کنند.
عوامل اتلاف آب عبارتند از:
1- اتلاف در اثر جریان هوا در برج (Drift – loss)
2- اتلاف در اثر تبخیر در برج
3- اتلاف به علت Drain ← این عامل بستگی به شرایط آب دارد.

مسائل و مشکلات سیستم های خنک کننده

۱- خوردگی: از آنجا که آب خنک کننده دائما در حال تماس با هوا است و در هوای آزاد مناطق صنعتی به جز اکسیژن گازهای دیگری مثل SO2 و NH3 و ... نیز وجود دارد. از آنجا که تجهیزات این بخش از جنس کربن استیل (Carbon steel) یا فولاد معمولی است خوردگی مهایی مانند خوردگی های pitting، Galvonic، Errosion و ... در تجهیزات رخ می دهد.
۲- رسوب گذاری به علت تبخیر آب در سیستم های گردشی باز غلظت آب زیاد شده و املاح آن رسوب خواهد کرد. برای بررسی این مسأله دو معیار دقیق برای بررسی آن عبارند از:
Rysnar Index (RI) : اندیس پایداری
Saturation Index (SI) : اندیس اشباع

۳- میکروارگانیزم ها: قارچ ها و خزه ها و ... که از طریق گرد و غبار وارد سیستم می شوند موجب این مشکل هستند.


• آب خنک کننده

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- تبخیر = Evaporation
evaporation of sweat = تبخیر عرق
تبخیر
2- قارچ = Fungus
pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 

fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 

fungus infections = عفونت قارچی 


تلفظ fungus infections ↓


تلفظ fungus ↓
3- مشک = Musk
4- قارچ ها = Fungi
fungus, eukaryotic organisms that includes unicellular microorganisms such as yeasts and molds, as well as multicellular fungi = قارچ، ارگانیسم یوکاریوتیکی که شامل میکروارگانیسم های تک سلولی مثل مخمر و کپک و همچنین قارچ های چند سلولی می شود. 
5- بدنه = Body

تلفظ massage is a relaxing way to introduce essential oils to the body ↓
6- توزیع کننده = Distributor توزیع کننده، عامل فروش

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید