برند آرایشی بهداشتی اگو  

برند آرایشی بهداشتی اگوچکیده: به زودی
اگو

active songa og
سونگا، عصاره آبی بخش های هوایی سالیداگو ویرگورا می باشد. سونگا استحکام و انعطاف پذیری پوست را افزایش می دهد.
antagonist
ملانوستاتین آنتاگونیست هورمون ملانوتروپین است. یعنی با آن مقابله می کند و گیرنده های MC1 را به جای آن اشغال می کند و مانع از ملانین سازی می شود.
mahogany model2
رنگ موی ماهاگونی
mahogany
ماهاگونی یا آکاجو
Solidago virgaurea
سالیداگو
songa
سونگا عصاره قسمت های هوایی گیاه سالیداگو است.
pharma28
 بادرنجبویه حاوی سیترونلول، ژرانیول و نرول است. بارهنگ یا پلانتاگو گیاهیست پایا، ظاهرا بی کرک یا کمی کرک پوش. ساقه آن 10 تا 70 سانتی متر طول دارد.
منبع: فارماکوپه گیاهی ایران، چاپ اول اسفند 81
pharma29
بارهنگ، پلانتاگو
منبع: فارماکوپه گیاهی ایران، چاپ اول اسفند 81
phagocytosis is the process by which a cell engulfs a solid particle to form an internal compartment known as a phagosome
فاگوسیتوز فرایندی است که در آن یک سلول با استفاده از پاهای کاذب خود، ذرات جامد را از بیرون سلول به داخل سلول کشانده و در وزیکول نگه می دارد سپس لیزوزوم به آن سلول وصل شده و وزیکول هضمی تشکیل می دهد.
Macrophages are a type of white blood cell, of the immune system, that engulfs and digests
 ملانوفاژها يكي از انواع سلول هاي بيگانه خوار هستند كه در سيستم ايمني بدن نقش دارند ماكروفاژها اجسام بيگانه را احاطه كرده و با روش فاگوسيتوز وارد سلول مي كنند سپس وزيكول هاي هضمي حاوي آنزيم ليزوزوم به آنها مي چسبد و وزيكول هضمي تشكيل مي دهد و بعد از تجزيه مواد هضم نشده را از سلول خارج مي كند

• Antagonist
TRIPEPTIDE: Tripeptide has been developed as an efficient smoothing and anti-wrinkle small peptide particularly effective against expression lines by relaxing facial muscles. This active tripeptide acts in a manner similar to Walglerin 1. Acting at the post-synaptic membrane, Tripeptide is a reverible antagonist of the muscular nicotinic acetylcholine receptor (mnAChR). Tripeptide binds to the receptor; consequently it remains closed. In the closed state, sodium ions (Na+) are not released and the muscles stay relaxed. Clinical trials have shown that Tripeptide is capable of reducing expression lines/wrinkles by inhibiting muscle contractions. Used in SuperMax MultiPeptide Skin Solution Serum. (cellularskinrx.com)

• اگو

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید