انواع استاندارد:

ISO 9000 : استانداردهای تعیین و کیفیت
ISO 14000 : استانداردهای محیط زیستی
OHSAS 18001 : استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی
*بازنگری (Revice): در استانداردهای فوق یک نکته مهم است و باید سال به سال تکرار شود.

مزایای استقرار سیستم تضمین کیفیت (ISO 9000)

- رضایت مشتری (خریدار محصول حق دارد از خط تولید شرکت مورد نظر بازدید کند).
- کاهش اقلام ردی و محصولات نامطمئن و نامنطبق
- صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی
مراحل مختلف استقرار ISO 9000:
1- آشنایی و جمع آوری اطلاعات
2- تشکیل دوره های آموزشی برای سرپرستان ارشد
3- ایجاد هماهنگی و کمک گرفتن از مؤسسه استاندارد
4- دوره های آموزشی برای کارکنان ذی ربط (مثل واحد بهره برداری)
5- انتخاب و آموزش میزان داخلی
6- اعلام خط مشی کیفیت، کمیته راهبری و نماینده مدیریت
7- تهیه و تصویب نظام تأیید کیفیت
8- تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
9- بررسی نهایی و تصویب نظام نامه، روشها و دستورالعمل ها
10- اجرای سیستم
11- انجام ممیزی
12- انتخاب مؤسسه گواهی دهنده و انجام ممیزی خارجی

الزامات اساسی در استانداردهای ISO 9000:

1- کاری که می خواهید انجام دهید تعریف و مکتوب کنید.
2- انجام کاری که تعریف و مکتوب کرده اید.
3- ثبت کاری که انجام داده اید.
4- بررسی نتایج
5- اصلاح اختلافات

لیست مقایسه ای عناصر سیستم ISO 9000 :

هر یک از استانداردهای ISO (9001، 9002، 9003) در کتابچه راهنمای ISO باید بندی برای موارد زیر داشته باشد:
1) مسئولیت و مدیریت
2) سیستم کیفیت
3) بازنگری قرارداد
4) کنترل طراحی
5) کنترل داده ها و مستندات
6) خرید
7) کنترل محصولات تأمین شده توسط مشتری
8) شناسایی محصول و قابلیت ردیابی
9) کنترل فرایند
10) بازرسی و آزمایش
11) کنترل تجهیزات بازرسی، اندازه گیری و آزمایش
12) وضعیت آزمایش و بررسی
13) کنترل محصولات نامنطبق
14) اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
15) جابجایی انبارداری
16) کنترل سوابق کیفیت
17) ممیزی داخلی
18) آموزش
19) ارائه خدمات
20) فنون آماری
beauty12

برای اطلاع از سرفصل های پکیج آموزشی، کلمه اسکین تراپی را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید یا روی لینک اسکین تراپی کلیک کنید و اینترنتی خرید کنید
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید