آشنایی با مفهوم استاندارد  

آشنایی با مفهوم استاندارد

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
متاسفانه در حال حاضر از انجام فعالیت های مشاوره ای معذورم.
چکیده: استاندارد یعنی تولید کننده تضمین کند محصولاتش با ویژگی های مشخص و مکتوب شده تولید می شود و تضمین کند که بدتر نخواهد شد.

انواع استاندارد:

ISO 9000 : استانداردهای تعیین و کیفیت
ISO 14000 : استانداردهای محیط زیستی
OHSAS 18001 : استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی
*بازنگری (Revice): در استانداردهای فوق یک نکته مهم است و باید سال به سال تکرار شود.

مزایای استقرار سیستم تضمین کیفیت (ISO 9000)

- رضایت مشتری (خریدار محصول حق دارد از خط تولید شرکت مورد نظر بازدید کند).
- کاهش اقلام ردی و محصولات نامطمئن و نامنطبق
- صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی
مراحل مختلف استقرار ISO 9000:
1- آشنایی و جمع آوری اطلاعات
2- تشکیل دوره های آموزشی برای سرپرستان ارشد
3- ایجاد هماهنگی و کمک گرفتن از مؤسسه استاندارد
4- دوره های آموزشی برای کارکنان ذی ربط (مثل واحد بهره برداری)
5- انتخاب و آموزش میزان داخلی
6- اعلام خط مشی کیفیت، کمیته راهبری و نماینده مدیریت
7- تهیه و تصویب نظام تأیید کیفیت
8- تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
9- بررسی نهایی و تصویب نظام نامه، روشها و دستورالعمل ها
10- اجرای سیستم
11- انجام ممیزی
12- انتخاب مؤسسه گواهی دهنده و انجام ممیزی خارجی

الزامات اساسی در استانداردهای ISO 9000:

1- کاری که می خواهید انجام دهید تعریف و مکتوب کنید.
2- انجام کاری که تعریف و مکتوب کرده اید.
3- ثبت کاری که انجام داده اید.
4- بررسی نتایج
5- اصلاح اختلافات

لیست مقایسه ای عناصر سیستم ISO 9000 :

هر یک از استانداردهای ISO (9001، 9002، 9003) در کتابچه راهنمای ISO باید بندی برای موارد زیر داشته باشد:
1) مسئولیت و مدیریت
2) سیستم کیفیت
3) بازنگری قرارداد
4) کنترل طراحی
5) کنترل داده ها و مستندات
6) خرید
7) کنترل محصولات تأمین شده توسط مشتری
8) شناسایی محصول و قابلیت ردیابی
9) کنترل فرایند
10) بازرسی و آزمایش
11) کنترل تجهیزات بازرسی، اندازه گیری و آزمایش
12) وضعیت آزمایش و بررسی
13) کنترل محصولات نامنطبق
14) اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
15) جابجایی انبارداری
16) کنترل سوابق کیفیت
17) ممیزی داخلی
18) آموزش
19) ارائه خدمات
20) فنون آماری

dioxane isiri 3572
میزان دی اکسان طبق استاندارد ملی شماره 3572 ایران که مربوط به شامپوها است، حداکثر 10ppm برای شامپو بزرگسال و 10ppm برای شامپو بچه می باشد. محدوده فاکتورهای دیگر مثل pH محلول 10 درصد، پایداری، فلزات سنگین بر حسب سرب، آرسنیک بر حسب اکسید آرسنیک، فرمالدئید، نیتروزامین و عدد زئین در این جدول نشان داده شده است.
UPF measures the amount of UV radiation that penetrates a fabric and reaches the skin
یوپی اف مقدار اشعه UV را اندازه گیری می کند که از پارچه عبور کرده و به پوست می رسد. تفاوت UPF با SPF آن است که SPF استانداردی برای اثربخشی کرم های ضد آفتاب به ما می دهد اما UPF استانداردی برای اندازه گیری اثربخشی لباس در برابر پرتوهای خورشید به ما می دهد. UPF هم برای UVA و هم برای UVB کاربرد دارد ولی SPF فقط برای UVB کاربرد دارد.

• Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran
• استاندارد

40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- اقدام = Measure
colorimetric measurement = اندازه گیری های رنگ سنجی
اقدام
2- شناسایی = Identification
3- ایمن = Safe
4- بازرسی = Inspection
5- هماهنگ = Harmonious
coexist harmoniously = به صورت مسالمت آمیز و در تعادل با یکدیگر همزیستی دارند. 
هماهنگ
6- ممیزی = Audit
internal audits should be conducted = ممیزی های داخلی باید انجام شوند. 


تلفظ internal audits should be conducted ↓
7- تضمین کیفیت = Quality Assurance
8- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید