مهندسی چیست؟  

مهندسی چیست؟

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: شاید تنها تعریف پذیرفته شده مهندسی این باشد: هنر به کارگیری ریاضی و علوم برای سود رسانی به بشر
پاسخ به این پرسش بسیار مشکل است . (حتی از پاسخ دادن به پرسش « مهندسی شیمی چیست؟ » نیز مشکل تر می باشد!) زیرا مهندسی بسیار طیف وسیعی دارد. در طول تاریخ بسیاری از مهندسان سعی کرده اند به این پرسش پاسخ دهند. برخی از این پاسخ ها از دیدگاه تعدادی از مهندسین مشهور تاریخ به ترتیب قدمت در این قسمت آورده می شوند:

به کارگیری علوم برای اهداف زندگی روزمره (Count Rumford, 1799)
هنر هدایت منابع انرژی طبیعی برای راحتی بشر(Thomas Tredgold, 1828)
هنر انجام یک کار با یک دلار در حالیکه همان کار را یک اشتباهکار( bungler) با دو دلار انجام می دهد. (A.M Welington, 1887)
هنر سازمان دادن به نیروی انسانی، مواد وانرژی طبیعی جهت به کارگیری به سود بشر(Henny G.Stott, 1907)
به کارگیری هوشمندانه علوم جهت حل مسائل تولید اقتصادی (H.P Gillette, 1910)
طراحی ساختمان، ماشین، مدار و یا فرایند.(M.P O'Brein, 1954)
مهندس سازنده تاریخ بوده وهست.( James Kip Finch, 1960)

تعریف دقیق وپذیرفته شده «مهندسی»

هنر به کارگیری ریاضی و علوم جهت سود رسانی به بشر از طریق حل اقتصادی وایمن مسائل.

تفاوت مهندسی وعلوم

از دیدگاه Freeman Dyson عالِم به دنبال آن است که جهان اطراف براساس چه قوانینی کار می کند، مهندس به دنبال آن است که براساس این قوانین چگونه می توان مکانیسم یا سیستمی طراحی کردکه به درد بشر بخورد. به عبارت دیگر عالِم به دنبال ایده اولیه می گردد.ولی مهندس بر اساس ایده اولیه طراحی می کند.

مراجع

[1] http://chemistry.about.com/gi/dynamic/offsite.html
[2] http://orion.cems.umn.edu/orgs/aiche/archive/a_whatis.html
[3] http://chemistry.about.com/cs/introductory


• مهندسی چیست؟

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- مشک = Musk
2- سازنده = Manufacturer سازنده
3- ایمن = Safe
4- بخور = Facial Steam بخور صورت 
بخور صورت


تلفظ facial steams ↓
5- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓
6- مهندس = Engineer مهندس 


تلفظ engineer ↓
7- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید