تعریف بیوتکنولوژی 

تعریف بیوتکنولوژی

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران


چکیده: تعریف بیوتکنولوژی: استفاده از ارگانیسم زنده و محصولات آن برای حل مسائل بنیادی زندگی
تعریف قدیمی بیوتکنولوژی چنین است:
استفاده از ارگانیسم زنده و محصولات آن برای حل مسائل بنیادین زندگی مثل غذا، سرپناه، بهداشت و سلامت، امنیت و خوشبختی.
food
ساخت آبجو و پنیر دو مثال از کاربردهای بیوتکنولوژی هستند که قدمت چهار هزار ساله دارند. برای ساخت این دو محصول، از باکتریها و آنزیم ها استفاده می کنند تا با استفاده از دانه گیاهان، آبجو و با استفاده از شیر، پنیر بسازند.

تعریف مدرن بیوتکنولوژی چنین است:
تکنولوژی ساخت محصولات با استفاده از میکروارگانیسم هایی که ژن آنها با تکنولوژی DNA نوترکیب اصلاح شده است.
modern
برای اینکه این تعریف را بهتر بفهمیم، رویدادهای تاریخی رخ داده در زمینه میکروبیولوژی را باید مطالعه کنیم. زیرا بیوتکنولوژی فرزند تکامل یافته و رشید میکروبیولوژی است.


مطلب قبلی: ژنومیکس

مطلب بعدی: تاریخچه بیوتکنولوژی

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- نوت = Note

تلفظ top notes, middle noses and base notes ↓
2- میکروارگانیسم = Microorganism میکروارگانیسم
3- مدرن = Modern مدرن

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذاریددرصورتی که این مطلب برای شما مفید است با کلیک روی لینک زیر آن را حمایت و توصیه کنید