اکتیو آرایشی، ضد پیری، ECM Protect  

اکتیو آرایشی، ضد پیری، ECM Protect

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مدرس و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: ECM، پپتید است. ویژگی ها: قوام پوست را حفظ می کند. از پوست در برابر پرتوها محافظت می کند. ؛ مکانیسم: مهارکننده آنزیم های از بین برنده کلاژن و الاستین از جمله الاستاز و ماتریس پروتئینازهای 1، 3 و 9
سلولهای پوست (فیبروبلاست ها) در بستری به نام ماتریس قرار گرفته اند. این ماتریس از جنس کلاژن، الاستین و فیبرهای مشبک (رتیکولار) می باشد که توسط همین سلولها تولید می شوند. در داخل پوست آنزیمهایی وجود دارد که فیبرهای اضافی را هضم و تجزیه می کند. این آنزیمها الاستازها و ماتریس متالوپروئتینازها هستند. در حالت طبیعی، تعادلی بین تولید این فیبرها توسط فیبروبلاست ها و تجزیه آن توسط آنزیم های تجزیه کنند وجود دارد.
با افزایش سن، توان فیبروبلاستها در تولید این فیبرها کاهش می یابد. از طرفی، مواجهه پوست با تنش هایی مثل پرتوهای فرابنفش، آلودگی هوا و دود سیگار موجب افزایش فعالیت آنزیمهای الاستاز و متالوپروتئیناز می شود. در اثر به هم خوردن این تعادل، ماتریس برون سلولی از بین رفته، پوست استحکام و انعطافش را از دست داده و زودهنگام پیر و چروک می شود.

ECM-Protect با مهار آنزیمهای الاستاز و ماتریس متالو پروتئیناز از ECM محافظت نماید.

مکانیسم عملکرد ECM-PROTECT

عواملی مثل پرتوهای فرابنفش، آلودگی و افزایش سن، میزان MMP و الاستاز را در کراتینوسیت ها و فیبروبلاست ها افزایش می دهد. این آنزیم ها به رشته های کلاژن و الاستین موجود در ماتریس برون سلولی حمله نموده و آنها را هضم و تجزیه می نماید. این واکنش های آنزیمی موجب به هم ریختگی ترکیبات ایجاد کننده خاصیت کشسانی در ماتریس برون سلولی می شود. این پدیده با کاهش انعطاف و استحکام پوست و همچنین تشکیل چروک ها همراه است. با مهار اثر MMPها و الاستاز، ECM-Protect ابزاری موثر برای ممانعت از تجزیه پروتئین های ECM بوده و به این ترتیب، پیری تابشی، استحکام و کشسانی پوست را هدف گیری می نماید.
mech


• ECM Protect

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- فرابنفش = Ultraviolet
ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓
2- مواجهه = Exposure مواجهه، در معرض قرار گرفتن، در تماس قرار گرفتن

Exposure time = زمان تماس، زمان مواجهه

exposure to toxic chemicals = مواجهه با مواد شیمیایی

overexposure = مواجهه بیش از حد


تلفظ exposure to toxic chemicals ↓
3- استحکام = Firmness
enhancement of firmness = افزایش استحکام 
استحکام


تلفظ elasticity and firmness ↓
4- الاستین = Elastin
tropoelastin = تروپوالاستین
الاستین
5- فیبروبلاست = Fibroblast
fibroblasts, a cell in connective tissue which produces collagen and other fibres = فیبروبلاست ها، سلول های بافت پیوندی که کلاژن و فیبرهای دیگر تولید می کنند 

human fibroblastic collagenase = کلاژناز فیبروبلاست انسان
فیبروبلاست


تلفظ fibroblasts ↓
6- ممانعت = Inhibit
inhibit 5-alpha reductase = آنزیم پنج آلفا ردوکتاز را مهار می کند

inhibition of 5α-reductase = مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز 

inhibitor of lipid accumulation = مهارکننده انباشت لیپید

MIC, Minimum Inhibitory Concentration = غلظت بازداری حداقل 

elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 

competitive inhibitor = مهارکننده رقابتی 

inhibitory potential = توان ممانعت
ممانعت
7- کراتینوسیت = Keratinocytes
corneocytes, terminally differentiated keratinocytes = کورنئوسیت ها، کورنئوسایت ها، کراتینوسیت های تمایز یافته از بخش انتهایی
کراتینوسیت ها، سلولهای سنگفرشی

human epidermal keratinocytes, HEK = کراتینوسیت های اپیدرم انسان
ماده ای که با پوشاندن بوی بد یا از بین بردن باکتری های ایجاد کننده بوی بد، بدن را خوشبو می کند

تلفظ keratinocytes ↓
8- تازه = Fresh
freshly isolated human keratinocyte = کراتینوسیت های تازه انسان 

Skin freshner = لوسیون شاداب کننده پوست 
تازه
9- مهار آنزیم = Enzyme Inhibition
10- هضم = Digest هضم
11- الاستاز = Elastase
elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 
الاستاز
12- فیبروبلاست = Fibroblasts
fibroblasts, a cell in connective tissue which produces collagen and other fibres = فیبروبلاست ها، سلول های بافت پیوندی که کلاژن و فیبرهای دیگر تولید می کنند 


تلفظ fibroblasts ↓
13- ماتریس برون سلولی = Extracellular Matrix
ECM, extra-cellular matrix, extracellular matrix = ماتریس برون سلولی 


تلفظ extracellular matrix ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید