اکتیو آرایشی، ضد التهاب، نیوترازن  

اکتیو آرایشی، ضد التهاب، نیوترازن

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
مدرس و پژوهشگر صنایع آرایشی بهداشتی
چکیده: نیوترازن ، لیپوپپتید برگرفته از ترکیبات واسطه عصبی یا نورومدیاتورها است. ویژگی ها: علائم التهاب نوروژنیک را معکوس نموده و جلوگیری می کند. پوست تحریک شده را تسکین داده و التیام می بخشد. آستانه تحمل پوست را افزایش می دهد. ؛ مکانیسم: بیومیمتیک نورومدیاتور POMC
وقتی شرایط نامناسبی برای پوست ایجاد می شود سلولهای پوست تلاش می کنند تا با ایجاد تغییراتی در داخل سلول با این شرایط تطابق پیدا کنند. یکی از راه های تطابق، تولید نورومدیاتورها است. این ترکیبات سلولهای پوست را تحریک نموده و مجبور به تولید سایتوکینها می کنند و سایتوکین ها زمینه را برای واکنش های التهابی مهیا می کنند. در اثر واکنش های التهابی، مویرگهای پوست گشاد می شوند و تراوایی آنها بیشتر می شود. به این ترتیب پوست دچار ورم، قرمزی و احساس سوزش و خارش می شود.
افرادی که پوست حساس دارند در اثر نامساعد شدن شرایط، به سرعت پوستشان ملتهب می شود. این شرایط نامساعد فقط محدود به عوامل بیرونی مثل آلودگی هوا، پرتوهای فرابنفش، گرما و سرما نمی شود. بلکه وجود استرس در زندگی روزمره منجر به بروز نوع دیگری از التهاب به نام التهابات نوروژنیک شده که دست در دست التهابات ایمونوژنیک داده و شدت قرمزی و سوزش پوست را بیشتر می کنند.
لوکاس مایر عامل ایجاد این التهابات را مطالعه نموده و به این نتیجه رسیده است که اگر ملکولی بسازد که از لحاظ ساختار شیمیایی و توالی آمینواسیدها مشابه ترکیبات ضدالتهابی طبیعی بدن باشد می تواند به شکلی موثر و هدف مند بدون نیاز به استفاده از دز بالا با التهابات ناشی از عوامل عصبی و استرس مبارزه کند و به این ترتین نبوترازن را ساخت.
نیوترازن یک لیپوپپتید پیشرفته است که هم در پیشگیری و هم در رفع عوامل التهاب ناشی از عوامل عصبی (التهابات نوروژنیک) موثر است.

التهاب پوست

التهاب پوست نه تنها باعث ایجاد قرمزی و ورم پوست در کوتاه مدت می شود، بلکه در دراز مدت، به پیری پیش هنگام پوست می انجامد. رفع التهاب پوست یکی از نگرانی های اصلی مراقبت از پوست است.
inflammation
رفع التهاب پوست از نگرانی های اصلی مراقبت از پوست است

نیوترازن چگونه از علایم التهاب جلوگیری می کند؟

نیوترازن همانند α-MSH به ملکول گیرنده ملانوکورتین (MC1-R) متصل شده و آن را به فعالیت وا می دارد و به این ترتیب بدون آنکه تولید ملانین را تحت تاثیر قرار دهد تولید سایتوکین های التهاب زا مانند اینترلوکین-8 را تعدیل می کند. البته α-MSH در این زمینه اثر قوی تری نسبت به نیوترازن دارد اما عیب آن این است که تولید ملانین را هم تحت تاثیر قرار می دهد. در حالیکه نیوترازن بر تولید ملانین بی اثر است.
neutrazen
نیوترازن همچنین از تولید TNF-α ممانعت به عمل آورده و به این ترتیب از تشکیل ورم جلوگیری می کند. مطالعات کلینیکی نیز که با روش گرماسنجی مادون قرمز پوست انجام شده اند توانایی بالقوه نیوترازن در برگرداندن و جلوگیری از علایم التهاب ایجاد شده توسط عوامل عصبی را تایید می کنند. نیوترازن حساسیت پوستی را در یک آستانه نرمال نگاه می دارد و موجب آرامش و تسکین پوست می گردد.

• Neutrazen
• نیوترازن

40cheragh

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- پیش هنگام = Premature پیش هنگام، زودرس، قبل از موقع

premature skin photoaging = پیری پیش هنگام پوست
اسیدهای چرب از یکپارچگی لایه محافظ پوست محافظت می کنند.
premature baldness = طاسی پیش هنگام
2- ایمونوژنی = Immunogenic ایمونوژنی
3- نیوترازن = Neutrazen نیوترازن، اکتیو آرایشی
4- آستانه نرمال = Normal Threshold آستانه نرمال
5- فرابنفش = Ultraviolet
ultraviolet or uv radiation = پرتوهای فرابنفش 

UV, Ultraviolet = پرتوهای فرابنفش

Ultraviolet ray = اشعه فرابنفش 


تلفظ ultraviolet or uv radiation ↓
6- خارش = Itching سوزش، خارش، تحریک
7- قرمزی = Redness
rosacea, a very common skin disease that affects people over the age of 30. It causes redness on your nose, cheeks, chin, and forehead = رزاسه، بیماری رایج پوستی که افراد بالای 30 سال را تحت تأثیر قرار می دهد و با قرمزی روی بینی، گونه، چانه و پیشانی بروز می کند
قرمزی
8- ممانعت = Inhibit
inhibit 5-alpha reductase = آنزیم پنج آلفا ردوکتاز را مهار می کند

inhibition of 5α-reductase = مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز 

inhibitor of lipid accumulation = مهارکننده انباشت لیپید

MIC, Minimum Inhibitory Concentration = غلظت بازداری حداقل 

elastase inhibitor = مهارکننده الاستاز 

competitive inhibitor = مهارکننده رقابتی 

inhibitory potential = توان ممانعت
ممانعت
9- مراقبت از پوست = Skin Care
sensitive and reactive skin care = مراقبت از پوست حساس و واکنش پذیر
متیپور، کمدون ساز یا جوشگاه ساز نیست.
prestige skin care products = محصولات لوکس مراقبت از پوست
محافظت از پوست
10- پوست حساس = Sensitive Skin
hypersensitive skin of babies = پوست فوق حساس کودکان 
پوست حساس


تلفظ hypersensitive skin of babies ↓
11- توالی = Sequence
active sequence = توالی فعال
12- نرم = Loose
adherent and loose white flakes = پوسته های سفید نرم و چسبنده

loose powder = پودرهای نرم
شل، نرم


تلفظ loose powder ↓
13- ضدالتهاب = Anti-Inflammation ضدالتهاب
14- بی اثر = Inert خنثی، بی خاصیت

inert gas = گاز بی اثر 
15- حساسیت پوست = Skin Sensitivity
Skin sensitivity test = تست حساسیت پوست
16- سایتوکین = Cytokine
pro-inflammatory cytokines = سایتوکین های پیش برنده التهاب

Transforming growth factor beta 1, TGF-β1, polypeptide member of the transforming growth factor beta superfamily of cytokines = فاکتور رشد تبدیلی بتا 
سایتوکین، سایتوکاین

IL-1α, Interleukin 1 alpha (IL-1α) also known as hematopoietin 1 is a cytokine of the interleukin 1 family that in humans is encoded by the IL1A gene. = اینترلوكین یك آلفا. همچنین تحت نام هماتوپوتئین یك شناخته می شود، سایتوكین اینترلوكین یك كه در بدن انسان توسط ژن اینترلوكین یك آلفا كدگذاری شده است.
17- لوکاس مایر = Lucas Meyer کمپانی لوکاس مایر
18- افرا = Maple
Red Maple, Acer rubrum = افرای قرمز، افرای مرداب، افرای شکر
19- اینترلوکین = Interleukin اینترلوکینگ، دسته ای از سایتوکین های گلایکوپروتئینی که توسط لکوسیت ها تولید شده و روی لکوسیت های دیگر تأثیر می گذارند، اینترلوکینگ پروتئینیست که به صورت طبیعی در بدن برای تحریک سیستم ایمنی تولید می شود. 

interleukin-8, IL8, chemokine = اینترلوکین هشت
اینترلوکین

IL-1α, Interleukin 1 alpha (IL-1α) also known as hematopoietin 1 is a cytokine of the interleukin 1 family that in humans is encoded by the IL1A gene. = اینترلوكین یك آلفا. همچنین تحت نام هماتوپوتئین یك شناخته می شود، سایتوكین اینترلوكین یك كه در بدن انسان توسط ژن اینترلوكین یك آلفا كدگذاری شده است.


تلفظ interleukins ↓
20- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓
21- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید