آلتراموناس ماکلئودی  

آلتراموناس ماکلئودی

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی ، دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده: در سال ۱۹۸۷ یک باکتری سحرآمیز به نام آلتروموناس ماکلئودی در اعماق اقیانوس کشف شد.
 آلتراموناس ماکلئودی
در سال ۱۹۸۷ یک موجود ذره بینی سحرآمیز به نام آلتروموناس ماکلئودی در اعماق اقیانوس کشف شد. این موجود، یک باکتری گرم منفی ، دارای پوشش کپسولی ، فاقد درخشندگی ، بدون رنگ و غیر تخمیری است. شرایط بهینه رشد آن دمای ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد، pH بین ۶/۵ تا ۷/۵ و قدرت یونی ۲۰ تا ۴۰ گرم بر لیتر NaCl می باشد.
altramonas
آلتروموناس ماکلئودی
دانشمندان با فراهم نمودن شرایط بهینه یادشده، این باکتری را در محیط کشت حاوی کربوهیدرات، کشت داده و توسط آن یک پلی ساکارید برون سلولی به نام دیپسان تولید نمودند. از آنجا که این پلی ساکارید توسط یک باکتری تولید شده، ایمنی لازم برای استفاده در محصولات آرایشی لطیف و پیشرفته را دارا می باشد.

آلتروموناس ماکلئودی: یک باکتری از مهد آلودگی

این باکتری در شرایط بسیار سمی شکاف های هایدروترمال اعماق اقیانوس ها (حدود ۲۶۰۰ متری) زیست می کند. از درون این شکاف ها، مخلوط گرمی از مواد مذاب جبه زمین (دمای ۳۵۰ ̊C و ۳/۵=pH) حاوی سولفیدهیدروژن و و فلزات (آهن، منگنز، روی و مس) به بیرون تراوش می شود که موجب مسموم شدن محیط می شود. این باکتری با تولید یک «فیلتر ضد آلودگی» نه فقط از خود، بلکه از بی مهرگان ساکن در این محیط سمی نیز محافظت می کند.
hydrothermal
جالب است اشاره شود که تمام جانوران بی مهره ای که در نزدیکی شکاف های هیدروترمال زیست می کنند بر روی بدنشان پوششی پشم مانند از جنس این باکتری دارند که در ابتدا سفید رنگ است. این پوشش قادر است ذرات سمی بیرون آمده از شکاف های هیدروترمال را در لابلای پرزهای خود به دام انداخته و به این ترتیب از جانور در برابر این ترکیبات سمی محافظت کند. این پوشش به مرور که ذرات سمی را به خود جذب می کند تیره رنگ می شود.
آلتروموناس ماکلئودی را دانشمندان از اعماق اقیانوس ها بیرون آورده در یک محیط کشت ویژه و در شرایط پرتنش رشد دادند. باکتری در این شرایط اگزوپلی ساکارید پیچیده ای ترشح می کند که در ساختارش، یک واحد گلوکورنیک اسید در موقعیت3 توسط یک گروه لاکتات استخلاف شده است.
altramonas-EPS
وزن ملکولی این پلی ساکارید ۱/۸×۱۰۶ بوده و از ۱۱ واحد تکرار شونده «گلیکوزید » تشکیل شده است.


• آلتراموناس ماکلئودی

40cheragh

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- آلتروموناس = Alteromonas آلتروموناس، نوعی باکتری گرم منفی میله ای

alteromonas macleodii = باکتری آلتراموناس ماکلئودی
2- محیط کشت = Culture Medium محیط کشت
3- دیپسان = Deepsan دیپسان
4- غیر تخمیری = Non Fermentative غیرتخمیری
5- پوشش = Coverage
Gray hair coverage = پوشش سفیدی موها

good coverage = پوشش خوب 
پوشش
6- گلی = Floral
hyrdosol, Herbal distillates, floral waters, hydrosols, hydrolates, herbal waters, and essential waters, are aqueous products of distillation. = هیدروسل، مقطره گیاهی، گلاب، هیدرولات ها، آب اسانسی، محصول آبی تقطیر
پلی هولوزیدها مشابه هیالورونیک اسید تا چندین برابر حجم خود آب جذب می کنند. فلورال، بر پایه رایحه گل ها
7- ایمن = Safe
8- تخمیر = Fermentation تخمیر، فرمانتاسیون
9- خشن = Harsh
harsh environments = محیط های خشن

harsh soap = صابون خشن
خشن
10- تراوش = Permeation تراوش، نوعی مکانیزم نفوذ 
11- درخشندگی = Brightness درخشندگی
12- پلی ساکارید = Polysaccharide
pullulan,polysaccharide polymer produced from starch by the fungus Aureobasidium pullulans. = پولولان، پلی ساکارید طبیعی که از قارچ به دست می آید و فرآیند تولید آن، فرمنتاسیون ذرت نشاسته مایع در حضور یک قارچ مخمر مانند به نام پولولان 

proteoglycans, compound consisting of a protein bonded to mucopolysaccharide groups, present especially in connective tissue. = پروتئوگلایکن، ترکیبات پروتئینی که به گروه های موکوپلی ساکاریدی پیوند یافته و در بافت پیوندی بدن وجود دارند 

sclerotium gums, polysaccharide gum produced by the bacterium Sclerotium rolfssii. = صمغ اسکلروت، صمغ پلی ساکاریدی که توسط باکتری اسکلروتیوم تولید می شود. 

exopolysaccharide = پلی ساکاریدهای برون سلولی

sulphated polysaccharides = پلی ساکاریدهای سولفاته
پلی ساکاریدها 


تلفظ polysaccharides ↓
13- شکاف = Slot
14- لاکتات = Lactate لاکتات

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید