ایمنی چیست؟ تعاریف بنیادی  

ایمنی چیست؟ تعاریف بنیادی

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: برای جلوگیری از حوادث نامطلوب و پیشگیری از صانحه، رعایت ایمنی همیشه اولین شرط است. شعار «اول ایمنی، بعداً کار» را در تابلوی ورودی بسیاری از پالایشگاه ها دیده ام.
تعریف ایمنی

ایمنی را می توان به شکل های زیر تعریف کرد:

- فقدان هرگونه حادثه نامطلوب و پیشگیری از حوادث بالقوه که سلامتی فرد و محیط یا هر دو را مختل می کند.
- رهایی از ریسک آسیب و صدمه و روبرو نشدن با ریسک های غیرقابل قبول
- تدابیری که باعث حفظ نیروی انسانی و سرمایه در صنعت بشود.

مجموعه تعاریف سازمان بین المللی کار (ILO)

Hazard : خاصیت ذاتی خطر است که نمی توان آن را به صفر رسانید.
Risk : احتمال وقوع خطر است و می توان آن را به صفر رسانید.
Accident (حادثه): واقعه ای ناخوشایند و خارج از نظم است که باعث آسیب (مالی و جانی یا هردو) شود.
Incident (رویداد): شرایطی که ممکن است به accident تبدیل شود.
Near miss (شبه رویداد): رویدادهایی که به خیر می گذرد.

انواع مجوز (Permit)

1- Smoking permit: استعمال دخانیات باید داخل اتاقهای خاصی باشد.
2- Driving permit: رانندگی در مجتمع کارت مجوز می خواهد (مجوز مخصوص مجتمع)
3- Work permit :
الف- Hot work : کاری که مستلزم حرارت، اصطکاک و ... باشد.
ب – Cold work : کاری که مستلزم حرارت، اصطکاک و ... نباشد.
ج – Entering : ورود انسان به هر مکان بسته ای مجوز می خواهد.
د – Cor Entering: ورود ماشین به هر مکان بسته ای مجوز می خواهد.
هـ - حفاری (Scavotion)

فرهنگ ایمنی:

Ergonomy: تطابق دادن شغل با توانایی انسان (نه آنکه انسان با شغل)
برای رسیدن به فرهنگ ایمنی که برای هر حرفه ضروری است مراحل زیر را باید طی کرد:
آموزش ← آگاهی ← مهارت ← باور ← فرهنگ ایمنی


• تعریف ایمنی

beauty12

برای اطلاع از سرفصل های پکیج آموزشی، کلمه اسکین تراپی را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید یا روی لینک اسکین تراپی کلیک کنید و اینترنتی خرید کنید

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- ایمن = Safe

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید