شاه بلوط اروپایی  

شاه بلوط اروپاییچکیده: شاه بلوط اروپایی حاوی ساپونین های تری ترپنوئیدی مثل آئسین، کومارین ها و فلاونوئیدها می باشد. خاصیت قابض، رفع کوپروز، تونیک، روشن کنندگی، ضد التهاب و ترمیم زخم از آن گزارش شده است.
Aesculus hippocastanum

• Spanish Chestnut
• شاه بلوط

ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید