تعریف قدیمی بیوتکنولوژی چنین است:
استفاده از ارگانیسم زنده و محصولات آن برای حل مسائل بنیادین زندگی مثل غذا، سرپناه، بهداشت و سلامت، امنیت و خوشبختی.
food
ساخت آبجو و پنیر دو مثال از کاربردهای بیوتکنولوژی هستند که قدمت چهار هزار ساله دارند. برای ساخت این دو محصول، از باکتریها و آنزیم ها استفاده می کنند تا با استفاده از دانه گیاهان، آبجو و با استفاده از شیر، پنیر بسازند.

تعریف مدرن بیوتکنولوژی چنین است:
تکنولوژی ساخت محصولات با استفاده از میکروارگانیسم هایی که ژن آنها با تکنولوژی DNA نوترکیب اصلاح شده است.
modern
برای اینکه این تعریف را بهتر بفهمیم، رویدادهای تاریخی رخ داده در زمینه میکروبیولوژی را باید مطالعه کنیم. زیرا بیوتکنولوژی فرزند تکامل یافته و رشید میکروبیولوژی است.
beauty12

برای اطلاع از سرفصل های پکیج آموزشی، کلمه اسکین تراپی را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید یا روی لینک اسکین تراپی کلیک کنید و اینترنتی خرید کنید
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید