کلرو فلورو کربن ها  

کلرو فلورو کربن ها

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: از مخرب ترین مواد شیمیایی نابودکننده لایه ازن زمین می توان کلوروفلوروکربنها را نام برد.
در سال ۱۹۷۰، اولین مـطـالعـات و تـحـقیـقات درباره ترکـیـبات شــمـیـایی مـوسوم به CFC chlorofluorocarbons انجام شد. پس از انجام این مطالعات معلوم شد که این ترکیبات باعث تخریب جدی لایه استراتوسفر جو (لایه بالایی اتمسفر) یا لایه ازن می شوند. مصرف عمده این گازها در وسایل خنک کننده و تهویه مطبوع، فوم ها و اسپری ها است.
با توجه به معادلات شیمیایی، کلر با یک مولکول ازن ترکیب و تشکیل اکسید کلر و اکسیژن می کند. با ترکیب دو اتم اکسید کلر و تابش اشعه خورشید، در نهایت اکسیژن به وجود می آید. با توجه به نتیجه حاصل از این واکنش ها، دو مولکول ازن به سه مولکول اکسیژن تبدیل می شوند. این عمل باعث از بین رفتن ازن یا به اصطلاح تخریب لایه ازن می شود. ازن توانایی جذب اشعه ماوراء بنفش خورشید را داراست که اکسیژن فاقد این خاصیت است.
کلروفلوروکربن ها ترکیبی از کربن به صورت CF2Cl2 یا CFCl3 هستند که به فرئون ها معروفند. از این گازها به عنوان حلال در صنایع الکترونیکی، ساخت فوم و اسپری ها، آتش خاموش کن ها و حلال های خشک شویی و نیز به عنوان گاز مبرد در سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع استفاده می شود. کلروفلوروکربن ها، با هیچ یک از گازهای موجود در لایه تروپوسفر (نزدیک به سطح زمین) ترکیب نمی شوند و بسیار ماندگار هستند، به طوری که ۶ تا ۸ سال طول می کشد تا به لایه بالایی اتمسفر (لایه ازن) برسند.با توجه به نمودار فوق بیشترین میزان تخریب لایه ازن توسط متصاعد شدن گازهای موجود در اسپری ها و فوم ها انجام گرفته است.


• کلرو فلورو کربن ها

40cheragh3

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1

معادل انگلیسی اصطلاحات تخصصی این مطلب

1- ماندگار = Long Lasting ماندگار
2- استراتوسفر = Stratosphere استراتوسفر


تلفظ stratosphere ↓
3- شیمی = Chemistry
organic chemistry = شیمی آلی 
شیمی 


تلفظ chemistry ↓


تلفظ organic chemistry ↓
4- ازن = Ozone
secondary pollutants, A secondary pollutant is not directly emitted as such, but forms when other pollutants (primary pollutants) react in the atmosphere.Examples of a secondary pollutant include ozone, which is formed when hydrocarbons (HC) and nitrogen oxides (NOx) combine in the presence of sunlight; NO2, which is formed as NO combines with oxygen in the air; and acid rain, which is formed when sulfur dioxide or nitrogen oxides react with water. = آلاینده های ثانویه هوا که بر خلاف آلاینده های اولیه به شکل مستقیم وارد هوا نمی شوند. بلکه در اثر واکنش آلاینده های اولیه با عوامل دیگر ایجاد می شوند. از ازن تروپوسفری می توان به عنوان نمونه ای از آلاینده ثانویه نام برد. زیرا از واکنش هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور نور آفتاب ایجاد می شود. باران های اسیدی نمونه دیگری از آلاینده های ثانویه هستند. زیرا در اثر ترکیب اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن با آب باران ایجاد می شوند. 

tropospheric ozone, Ozone that is a constituent of the troposphere. The troposphere extends from the Earth's surface to between 12 and 20 kilometers above sea level = ازن تروپوسفری، ازنی که در لایه تروپوسفر جو زمین قرار دارد. تروپوسفر آن قسمت از جو زمین است که از سطح زمین تا فاصله 12 و 20 کیلومتری بالای سطح دریا ادامه دارد.

photochemical smog, haze in the atmosphere accompanied by high levels of ozone and nitrogen oxides = مه دود فوتوشیمیایی، دودآلود شدن هوا به علت وجود ازن و اکسیدهای نیتروژن 

Ozone, trioxygen, an inorganic molecule with the chemical formula O3 = ازن، تری اکسیژن 


تلفظ ozone ↓


تلفظ tropospheric ozone ↓

مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید