پتروشیمی مروارید در تصاویر سایت احسان حسنانی


Morvarid Petrochemical Plant, a supplier of monoethylene glycol (MEG)
 مونو اتیلن گلایکول، مهمترین محصول پتروشیمی مروارید است. در این شرکت پتروشیمی از اتیلن و اکسیژن به عنوان خوراک استفاده می شود. اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول، محصولات میانی این مجتمع پتروشیمی می باشد. از دیگر محصولات پتروشیمی مروارید می توان به دی اتیلن گلایکول و تری اتیلن گلایکول را نام برد که اهمیتشان به اندازه مونو اتیلن گلایکول نمی باشد.
  

پتروشیمی مروارید در دیکشنری احسان حسنانی

پتروشیمی مروارید در مطالب سایت احسان حسنانی

 
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید