گلایکوزآمینو گلایکن  

گلایکوزآمینو گلایکنچکیده: ماده زمینه ای ماتریس برون سلولی، مهار ماتریس متالوپروتئینازها
glycosaminoglycans


• گلایکوزآمینو گلایکن

make creams

4charkh
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید