آپیژنین، اکتیو ضد ریزش مو  

آپیژنین، اکتیو ضد ریزش موچکیده: با افزایش گردش خون مویرگی در مویرگ های درمال پاپیلا با ریزش مو مقابله می کند.
apigenin
آپیژنین
آپیژنین: ترکیب فلاونوئیدی به دست آمده از مرکبات که با افزایش گردش خون مویرگی مواد غذایی مورد نیاز برای رشد موها را فراهم می کند.


apigenin og
پروکاپیل ترکیبی است از بیوتینیل تری پپتید که اثربخشی آن در غلاف داخلی و خارجی ریشه مو و همچنین در درمال پاپیلا است. اولئانولیک اسید یکی از ترکیبات پروکاپیل است که آنزیم پنج آلفا ردوکتاز را مهار می کند. آپیژنین، گردش خون مویرگی را افزایش می دهد.
pharma20
 بابونه دارای فلاونوئیدها، آپیژنین و لوتئولین است.
منبع: فارماکوپه گیاهی ایران، چاپ اول اسفند 81
pharma61
 بید حاوی تانن ها، فلاونوئیدهایی مثل آپیژنین و آلدئیدهای آروماتیک مثل سالیدوروزوئید وانیلین و اسیدهای سالیسیلیک، وانیلیک، کافئیک و پارا کوماریک می باشد.
منبع: فارماکوپه گیاهی ایران، چاپ اول اسفند 81


• آپیژنین

ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید