اکتیل متوکسی سینامات  

اکتیل متوکسی سیناماتچکیده: فیلتر جاذب UVB که بعد از مشتقات PABA بیشترین کاربرد را در کرم های ضد آفتاب دارند.
octyl methoxycinnamate


• اکتیل متوکسی سینامات

package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید