آووبنزون - بوتیل متوکسی دی بنزوئیل متان  

آووبنزون - بوتیل متوکسی دی بنزوئیل متانچکیده: آوو بنزون، فیلتر جاذب UVA
butyl methoxydibenzoylmethane
آووبنزون

avobenzone og
ساختار شیمیایی فیلتر فرابنفش آووبنزون


• آووبنزون

مطلب قبلی: بنزوفنون 3

مطلب بعدی: اوکتوکریلن


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید