عصاره رومکس اکسیدنتالیس - روشن کننده  

عصاره رومکس اکسیدنتالیس - روشن کنندهچکیده: ماده روشن کننده برگرفته از گیاه رومکس، مهارکننده پنج آلفا ردوکتاز، ماده موثره تایروستات
rumex occidentalis extract

عصاره رومکس اکسیدنتالیس - روشن کننده

ماده روشن کننده برگرفته از گیاه رومکس، مهارکننده پنج آلفا ردوکتاز، ماده موثره تایروستات
rumex occidentalis extract

مشاهده مطلب

Rumex occidentalis
رومکس اکسیدنتالیس


• رومکس اکسیدنتالیس

hashpa
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید