عصاره رومکس اکسیدنتالیس - روشن کننده  

عصاره رومکس اکسیدنتالیس - روشن کنندهچکیده: ماده روشن کننده برگرفته از گیاه رومکس، مهارکننده پنج آلفا ردوکتاز، ماده موثره تایروستات
rumex occidentalis extract

Rumex occidentalis
رومکس اکسیدنتالیس


• رومکس اکسیدنتالیس

مطلب قبلی: آلانتوئین

مطلب بعدی: بامبو


scent marketing
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید