کروماکر، روشن کننده  

کروماکر، روشن کنندهچکیده: ترکیب تجاری حاوی دو عصاره گیاهی کاهش دهنده ملانین و افزایش دهنده کلاژن
Butylene Glycol (and) Sigesbeckia Orientalis Extract (and) Rabdosia Rubescens Extract


• کروماکر

ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید