موی نم دار = Damp hair  

موی نم دار = Damp hair

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه موی نم دار، Damp Hair می باشد.

موی نم دار چیست؟


موی نم دار = Damp Hair
Pre cleaned damp hair = موی نم دار از پیش شسته شده و تمیز

Damp hair = موی نم دار


واژه «موی نم دار» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «موی نم دار» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید