جوانه زدن = germination  

جوانه زدن = germination

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه جوانه زدن، Germination می باشد.

جوانه زدن چیست؟


جوانه زدن = Germination
germination = جوانه زدن


واژه «جوانه زدن» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «جوانه زدن» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید