مو صاف کن = Hair straightener  

مو صاف کن = Hair straightener

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه مو صاف کن، Hair Straightener می باشد.

مو صاف کن چیست؟


اتوی مو صاف کن = Flat Iron
flat iron = اتوی مو صاف کن

مو صاف کن = Hair Straightener
Chemical hair straightener = موصاف کن های شیمیایی

hair straighteners = صاف کننده مو

Wax: Glossy, hard substance that is soft when hot. From animals and plants. In lipsticks, depilatories, hair straighteners. Alternatives: vegetable waxes. (peta.org)
hair straightener = موصاف کن

Wax: Glossy, hard substance that is soft when hot. From animals and plants. In lipsticks, depilatories, hair straighteners. Alternatives: vegetable waxes. (peta.org)


تلفظ flat iron ↓


تلفظ flat irons ↓


واژه «مو صاف کن» در مقالات سایت احسان حسنانی

گلت چیست؟

برای صاف کردن موهای فر و وزدار اگر از سشوار و دیگر روش های گرمایی و موقتی خسته شده اید و به دنبال راه حل دائمی می گردید این مقاله را بخوانید.
 کسانی که در آرایشگاه های ایران با استفاده از مواد شیمیائی موی خود را صاف نموده اند احتمالا این دو واژه را زیاد شنیده و حتی به کار برده اند در حالی که گلت (Glatt) فقط یک برند (Brand) یا به قول معروف «مارک» تجاری است. و فرقی با دیگر برندهای مو صاف کن شیمیائی قدیمی که از طریق مکانیسم اکسایش و کاهش، مو را صاف می کنند ندارد و تنها تفاوت آن در دستورالعمل استفاده از آن می باشد. دستور العمل استفاده از گلت قوی را از اینجا و دستورالعمل استفاده از گلت معمولی را از اینجا بخوانید.
مشاهده مطلب

واژه «مو صاف کن» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی


Wax: Glossy, hard substance that is soft when hot. From animals and plants. In lipsticks, depilatories, hair straighteners. Alternatives: vegetable waxes. (peta.org)package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید