متابولیسم لیپید = lipid metabolism  

متابولیسم لیپید = lipid metabolism

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه متابولیسم لیپید، Lipid Metabolism می باشد.

متابولیسم لیپید چیست؟


متابولیسم لیپید = Lipid Metabolism
lipid metabolism = متابولیسم لیپید


واژه «متابولیسم لیپید» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «متابولیسم لیپید» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
ch1401
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید