تعهدنامه محضری = notarized commitment محضری  

تعهدنامه محضری = notarized commitment محضری

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه تعهدنامه محضری، Notarized Commitment می باشد.

تعهدنامه محضری چیست؟


تعهدنامه محضری = Notarized Commitment
notarized commitment = تعهدنامه محضری


واژه «تعهدنامه محضری» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «تعهدنامه محضری» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید