چرخش نوری = optical rotation  

چرخش نوری = optical rotation

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه چرخش نوری، Optical Rotation می باشد.

چرخش نوری چیست؟


چرخش نوری = Optical Rotation
optical rotation = چرخش نوری


واژه «چرخش نوری» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «چرخش نوری» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید