روغن هلو = Peach oil  

روغن هلو = Peach oil

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه روغن هلو، Peach Oil می باشد.

روغن هلو چیست؟


روغن هلو = Peach Oil
Peach oil = روغن هلو


واژه «روغن هلو» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «روغن هلو» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید