جراحی پلاستیک = plastic surgery  

جراحی پلاستیک = plastic surgery

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه جراحی پلاستیک، Plastic Surgery می باشد.

جراحی پلاستیک چیست؟


جراحی پلاستیک = Plastic Surgery
plastic surgery = جراحی پلاستیک


واژه «جراحی پلاستیک» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «جراحی پلاستیک» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید