کنترل محصول در سطح عرضه = post marketing surveillance PMS  

کنترل محصول در سطح عرضه = post marketing surveillance PMS

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه کنترل محصول در سطح عرضه، Post Marketing Surveillance می باشد.

کنترل محصول در سطح عرضه چیست؟


کنترل محصول در سطح عرضه = Post Marketing Surveillance
post marketing surveillance = نظارت در سطح عرضه


واژه «کنترل محصول در سطح عرضه» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «کنترل محصول در سطح عرضه» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید