پری بایوتیک = prebiotic  

پری بایوتیک = prebiotic

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پری بایوتیک، Prebiotic می باشد.

پری بایوتیک چیست؟


پری بایوتیک = Prebiotic
prebiotic = پری بایوتیک

Prebiotic
prebiotic-vs-probiotics
Prebiotic
prebiotic-vs-probiotics


واژه «پری بایوتیک» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «پری بایوتیک» در منابع و ترجمه های احسان حسنانیpacman game food ghost ref feedyourmicrobes.com
 مفهوم پروبایوتیک یا پری بایوتیک با بازی پاکمن در این شکل نشان داده شده است.


package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید