سیلانول = silanols  

سیلانول = silanols

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سیلانول، Silanols می باشد.

سیلانول چیست؟


سیلانول = Silanols


واژه «سیلانول» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «سیلانول» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید