سیلانول = silanols  

سیلانول = silanols

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه سیلانول، Silanols می باشد.

سیلانول چیست؟


سیلانول = Silanols


واژه «سیلانول» در مقالات سایت احسان حسنانی

سیلاندیول سالیسیلات

از مشتقات سیلانول می باشد، برای جبران سیلسیوم از دست رفته پوست استفاده می شود.
silanediol salicylate

مشاهده مطلب

واژه «سیلانول» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
hashpa

octopus workshop
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید