دفاع طبیعی پوست = skin's natural defenses  

دفاع طبیعی پوست = skin's natural defenses

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه دفاع طبیعی پوست، Skin'S Natural Defenses می باشد.

دفاع طبیعی پوست چیست؟


دفاع طبیعی پوست = Skin'S Natural Defenses
skin's natural defenses = دفاع طبیعی پوست


واژه «دفاع طبیعی پوست» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «دفاع طبیعی پوست» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید