اسفنجی = sponge-like  

اسفنجی = sponge-like

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه اسفنجی، Sponge-Like می باشد.

اسفنجی چیست؟


اسفنجی = Sponge-Like
sponge-like = اسفنجی


واژه «اسفنجی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «اسفنجی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید