خودتراش راست = straight razor خودتراش  

خودتراش راست = straight razor خودتراش

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه خودتراش راست، Straight Razor می باشد.

خودتراش راست چیست؟


خودتراش راست = Straight Razor


واژه «خودتراش راست» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «خودتراش راست» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
hashpa

octopus workshop
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید