خودتراش راست = straight razor خودتراش  

خودتراش راست = straight razor خودتراش

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه خودتراش راست، Straight Razor می باشد.

خودتراش راست چیست؟


خودتراش راست = Straight Razor


واژه «خودتراش راست» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «خودتراش راست» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید