همزیستی = symbiosis  

همزیستی = symbiosis

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه همزیستی، Symbiosis می باشد.

همزیستی چیست؟


همزیستی = Symbiosis
symbiosis = همزیستی، سیمبیوسیس، همزی گری


واژه «همزیستی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «همزیستی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید