رایحه مخملی = Velvet fragrance  

رایحه مخملی = Velvet fragrance

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه رایحه مخملی، Velvet Fragrance می باشد.

رایحه مخملی چیست؟


رایحه مخملی = Velvet Fragrance
Velvet fragrance = رایحه مخملی


واژه «رایحه مخملی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «رایحه مخملی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید