استئارات روی = zinc stearate زینک استئارات  

استئارات روی = zinc stearate زینک استئارات

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه استئارات روی، Zinc Stearate می باشد.

استئارات روی چیست؟


استئارات روی = Zinc Stearate
zinc stearate = زینک استئارات، استئارات روی


تلفظ zinc stearate ↓


واژه «استئارات روی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «استئارات روی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید