شسوار = hair dryer  

شسوار = hair dryer

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه شسوار، Hair Dryer می باشد.

شسوار چیست؟


شسوار = Hair Dryer
hair dryers = خشک کننده مو، مو خشک کن، سشوار

hair dryer = شسوار


واژه «شسوار» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «شسوار» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید