پرتودهی = irradiation  

پرتودهی = irradiation

نویسنده:

ehsan hosnani
گردآوری، ترجمه و نگارش: احسان حُسنانی
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پرتودهی، Irradiation می باشد.

پرتودهی چیست؟


پرتودهی = Irradiation
irradiation = پرتودهی


واژه «پرتودهی» در مقالات سایت احسان حسنانی

مقایسه فیلترهای فرابنفش

یك ماده ضد آفتاب آلی هنگامی بیشترین میزان فعالیت را از خور نشان می دهد كه به نحو بهینه پراكنده شده باشد.
 گروه کاری وابسته به مؤسسه کولیپا (colipa) روشی را برای بررسی میزان پایداری نوری مواد ضدآفتاب ابداع نموده است. با بهره گیری از این روش و متعاقباً پرتودهی پوست با کمترین دوز ایجاد کننده سرخی معادل 10 مشاهده شد که منحنی OMC تا حدود 30 درصد مقدارK اولیة خود تحلیل می رود. هنگامی که مواد ضد افتاب 4- M وOCR در شرایطی مشابه شرایط فوق قرار گرفتند، عملاً هیچ گونه کاهشی در پایداری نوری این دو ماده مشاهده نشد واین امر امکان تأمین ضریب SPF اولیه را در برابر تابش آفتاب فراهم می سازد.
مشاهده مطلب

واژه «پرتودهی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
40cheragh2

کانال تلگرام اصلی

@hosnani1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید