پرتودهی = irradiation  

پرتودهی = irradiation

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی
پژوهشگر و مدرس مراقبت از پوست
WhatsApp: 09101971690
چکیده: معادل انگلیسی کلمه یا واژه پرتودهی، Irradiation می باشد.

پرتودهی چیست؟


پرتودهی = Irradiation
irradiation = پرتودهی


واژه «پرتودهی» در مقالات سایت احسان حسنانی

واژه «پرتودهی» در منابع و ترجمه های احسان حسنانی
package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید