زغال اخته  

زغال اختهچکیده: عصاره زغال اخته حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع آنتی اکسیدان های آنتوسیانین
Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract


• زغال اخته

package1
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید